Fundacja Wzrastanie pomaga Ukrainie

WZRASTANIE NIEPEŁNOSPRAWNYM Z UKRAINY


MEDIA O PROJEKCIE:

a) Polsko-Ukrańska Wigilia w Domu Miłosierdzia  klik

b) Otwarcie ośrodka dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy  klik…

c) Ukraina. Puls wojny: Przystań nowych możliwości  klik…


Jako Fundacja działająca blisko granicy z Ukrainą zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie przystąpiliśmy do wzmożonej pracy nad udostępnianiem różnych form pomocy dla potrzebujących.

W chwili obecnej prowadzimy dwa ośrodki pobytu dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy:

1. Ośrodek Recepcyjny w Jarosławiu oferuje pobyt krótkotrwały, gdzie po wstępnej diagnozie poszukiwane są miejsca pobytu stałego za pośrednictwem PFRON.

2. Dom Miłosierdzia w Przeworsku oferuje pobyt stały dla uchodźców, którzy mają orzeczone niepełnosprawności w I i II grupie inwalidztwa w systemie Ukraińskim.

Obydwie działalności dofinansowane są ze środków PFRON (logo PFRON).

Stale współpracujemy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji przy ONZ – IOM Poland oraz Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców – UNHCR Polska.

Staramy się rozpoznawać na bieżąco potrzeby osób, które do nas przybywają. Zauważamy potrzebę pomocy psychologicznej i medycznej. W ośrodku zapewniamy opiekę lekarską i pielęgniarską, prowadzimy fizjoterapię, rehabilitację społeczną i zawodową. Zdajemy sobie sprawę, że pomoc Fundacji jest stale potrzebna i nie planujemy się zatrzymywać w udzielanej pomocy.

Chcesz wspomóc właśnie tę działalność wpłać darowiznę na poniższy rachunek z dopiskiem: Dom Miłosierdzia

68 9106 0008 2001 0015 8512 0029

Wszelkie przekazane środki pieniężne zostaną przeznaczone na rozsądnie dobrane cele wynikające z obserwacji zmieniających się potrzeb.

Można też skontaktować się z nami pod nr tel. 699-671-674.

Aktualności

  • „Byłem głodny, a daliście mi jeść…”

    „Byłem głodny, a daliście mi jeść…”

    Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II WZRASTANIE w Przeworsku włączyła się aktywnie w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Udostępniamy pokoje w Domu Rekolekcyjno-Szkoleniowym w Lipniku oraz Przystani Matki Bożej w Jarosławiu. Urządzamy też tzw. Belweder, aby móc przyjmować osoby potrzebujące. Nasi wolontariusze pracowali na dworcu PKP w Przemyślu, pomagając przy przygotowywaniu posiłków i…


Czytania na dziśSelect date

Środa XI tygodnia Okresu Zwykłego

Druga Księga Królewska 2,1.6-14.

Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal.
Wtedy rzekł Eliasz do niego: «Zostań, proszę, tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu». Elizeusz zaś odpowiedział: «Na życie Pana i na twoje życie: nie opuszczę cię!» I szli dalej razem.
A pięćdziesiąt osób z uczniów proroków poszło i stanęło z przeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem.
Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku.
Eliasz rzekł do Elizeusza: «Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie». Elizeusz zaś powiedział: «Niechby – proszę – dwie części twego ducha przeszły na mnie!»
On zaś odrzekł: «Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się».
Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios.
Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze». I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie swoje szaty, Elizeusz rozdarł je na dwie części
i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu.
I wziął płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry, i uderzył w wody. Wtedy rzekł: «Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza?» I uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem.

Księga Psalmów 31(30),20.21.24.

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, 
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie
na oczach ludzi.

Osłaniasz ich Twą obecnością
od spisku mężów,
ukrywasz ich w swoim namiocie
przed swarliwym językiem.

Miłujcie Pana wszyscy,
którzy cześć Mu oddajecie.
Pan chroni wiernych,
a pysznym z nawiązką odpłaca.

Ewangelia wg św. Mateusza 6,1-6.16-18.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz,
aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».


Fragment liturgicznego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum
By codziennie mogli Państwo otrzymywać tekst Ewangelii, prosimy się zarejestrować : ewangelia.org

Nasz Patron