Dom Miłosierdzia „Belweder” w Przeworsku

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” pomaga osobom najbardziej potrzebującym: bezdomnym, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży, starszym i terminalnie chorym.

W ramach tej działalności w Przeworsku przy ul. Kasztanowej 1 prowadzi Warsztaty dla 50 osób niepełnosprawnych oraz Dom dla Dzieci.​

Dziełu w służbie potrzebującym patronuje Matka Najświętsza – „Wspomożenie Wiernych”, której kapliczka znajduje się na terenie Ośrodka.​

W kompleksie budynków będących własnością Fundacji znajduje się tzw. „BELWEDER”, budynek jeden z nielicznie zachowanych, nieprzekształconych na zewnątrz obiektów na tzw. Błoniach Browarnych. Budynek ten znajdował się w katastrofalnym stanie technicznym z powodu nieużytkowania przez wiele lat: zawalona część połaci dachowej, brak rynien, rur spustowych, zawilgocone i odspojone tynki na elewacjach, brak stolarki okiennej i drzwiowej, zniszczone całkowicie wewnętrzne stropy drewniane.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II podjęła się ratowania i odrestaurowania tegoż obiektu, z jego przeznaczeniem dla zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym.
W 2019 roku podjęto różne prace porządkowe przy budynku oraz dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i wielu dobroczyńcom wykonano najpilniejsze prace remontowe.

W bieżącym roku kontynuujemy dalsze prace remontowe dzięki ofiarom wielu ludzi dobrej woli i wielkiemu zaangażowaniu członków powstałego w Przeworsku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Św. Jana Pawła II ​

W związku z rocznicą 100 – lecia urodzin Św. Jana Pawła II pragniemy, aby odremontowany zabytkowy obiekt, był „Żywym” Pomnikiem Wdzięczności Społeczeństwa Przeworskiego i Archidiecezji Przemyskiej za dar Papieża Polaka. Dom Miłosierdzia im. Św. Jana Pawła II będzie służył osobom niepełnosprawnym w zorganizowanej pomocy dziennego pobytu, a dla pozostających w trudnej sytuacji życiowej, całodobowego pobytu z opiekunami w mieszkaniach wspomaganych.

Pragniemy, aby obiekt ten uzyskał w przyszłości taki wygląd jak na wizualizacji górnej.
Dzieło to realizowane jest z błogosławieństwem Metropolity Przemyskiego, Ks. Abpa Adama Szala.

Jeżeli możesz, włącz się swoją „cegiełką” w to „Jubileuszowe Dzieło” służące Osobom z Niepełnosprawnością. Zapraszamy do zrobienia z nami kolejnych kroków na rzecz osób potrzebujących pomocy. Dzięki pomocy wielu zrealizujemy to szlachetne „Jubileuszowe Dzieło”
 

Możesz dokonać wpłaty bezpośrednio na konto: 

Fundacja Pomocy młodzieży, im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”,

w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej 13
Numer konta: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001

 

Ofiaruj SWÓJ DAR i stwórz pożyteczny pomnik ku czci Św. Jana Pawła II