WZRASTANIE NIEPEŁNOSPRAWNYM Z UKRAINY

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna w Domu Miłosierdzia umożliwia naszym podopiecznym z Ukrainy uczestnictwo w życiu społecznym i wyrabianie znajomości ról społecznych, przy pomocy naszych opiekunów. Zaraz po przybyciu do naszego ośrodka, niepełnosprawni wraz ze swoimi opiekunami udawali się do urzędów aby nadać PESEL, a następnie do banku w celu założenia konta bankowego. Następna wizyta miała miejsce w MOPS w celu uzyskania świadczenia 300+ dla uchodźców z Ukrainy oraz innych świadczeń takich jak np. posiłki dla dzieci w szkole i zasiłek rodzinny, natomiast w ZUS składali wnioski o 500+ a także 300+ na wyprawkę szkolną dla dzieci. Na bieżąco składne są także wnioski do PCPR-u w Przeworsku o wydanie stopnia niepełnosprawności. Dzięki zajęciom w ramach integracji społecznej wspólnie analizowano działania pomocowe skierowane do uchodźców w tym do uchodźców z niepełnosprawnościami. Udało się także w Przemyślu i w Warszawie uzyskać pomoc skierowaną dla naszych podopiecznych w formie świadczeń finansowych; kart podarunkowych, które mogli przeznaczyć na swoje potrzeby. Prowadzone są zajęcia z języka polskiego, dzięki którym uchodźcy niektóre sprawy, takie jak zakupy w sklepie, mogą zrobić sami. Dzieci, które przebywają w naszym ośrodku chodzą do szkoły.

Opieka lekarska, pielęgniarska, psychologia i fizjoterapia

Uchodźcy z Ukrainy są w naszym ośrodku objęci bezpłatną i zagwarantowaną na bardzo dobrym poziomie opieką zdrowotną. W ramach tych możliwości każdy nasz podopieczny ma złożoną deklaracje do lekarza pierwszego kontaktu oraz podlega pod opiekę pielęgniarki środowiskowej, hospitalizację oraz badania specjalistyczne. Podopieczni w naszym ośrodku posiadają I lub II grupę niepełnosprawności. W ramach naszych działań zapewniamy im dostęp do potrzebnych informacji medycznych jak i do odpowiednich usług specjalistycznych. Dostarczamy również zestawy i sprzęt medyczny z podstawowymi lekami oraz urządzeniami medycznymi takimi jak: kule, wózki inwalidzkie, inhalatory, ciśnieniomierze, termometry. Koncentrujemy się na dotarciu do specjalistów o spektrum działania fizycznym zarówno jak i psychologicznym.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Dużym ułatwieniem są psychologowie będący obywatelami Ukrainy przebywający na terenie Polski, którzy prowadzą zajęcia z psychoterapii dla naszych podopiecznych, których celem jest odreagowanie stresu związanego z konfliktem w Ukrainie. Podopieczni chętnie i systematycznie w nich uczestniczą. Ze względu na stan zdrowia podopiecznych, potrzebują oni stałej opieki zdrowotnej pod okiem lekarzy. Korzystają z usług specjalistów, m.in. takich jak: poradnia urazowo ortopedyczna, okulistyczna, psychologiczna, dermatologiczna, poradnia zdrowia psychicznego, pulmonologiczna, laryngologiczna, ginekologiczna, kardiologiczna, stomatologiczna, neurologiczna, hematologiczna, traumatologiczna, onkologiczna,  poradnia chorób zakaźnych.

Gabinet zabiegowy

Korzystają również z wszelkich konsultacji i podstawowych badań takich jak: pełna morfologia, rezonans, tomograf, USG, prześwietlenie, EEG, EKG. Są także objęci regularną opieką fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną. Wizyty te odbywają się zarówno w naszym ośrodku jak i w okolicznych miastach takich jak: Przeworsk, Rzeszów, Łańcut, Otwock, Lubaczów, Przemyśl, Jarosław. Długie podróże czasami są dużym utrudnieniem, szczególnie dla osób z dużą niepełnosprawnością ruchową, ale pacjenci poświęcają się dla poprawy własnego zdrowia. Każda taka podróż do specjalisty odbywa się z doświadczonym opiekunem medycznym lub asystentem osoby niepełnosprawnej. Wszyscy nasi podopieczni są zadowoleni z naszej opieki zdrowotnej i ich stan zdrowia ulega znacznej poprawie. Chętnie korzystają ze sprzętu medycznego i wizyt u specjalistów. Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON mogliśmy zakupić m.in.: stół do masażu, fotel do masażu, kabinę rehabilitacyjną UGUL wraz z osprzętem do ćwiczeń, eliptyk, drabinkę gimnastyczną, tablicę do ćwiczeń manualnych oraz bieżnię. Wszystkie te urządzenia są chętnie i często wykorzystywane przez naszych podopiecznych podczas fizjoterapii.

Transport

Bardzo duże znaczenie w realizacji zadania ma transport osób niepełnosprawnych. Na początku korzystaliśmy z pomocy kierowców zaprzyjaźnionych w naszej fundacji, ale stanowiło to duże wyzwanie, gdyż umówione wizyty lekarskie i inne terminowe sprawy do załatwienia kolidowały z wyjazdami dla innych naszych placówek. Zatrudniamy w Domu Miłosierdzia kierowcę, co w pełni rozwiązało problem transportu niepełnosprawnych nie tylko do ośrodków leczniczych na terenie Przeworska, ale także do innych – bardzo często odległych miast, gdzie przyjmują lekarze specjaliści. Dzięki panu Adasiowi nasi podopieczni mogą bez problemów załatwiać także sprawy urzędowe, dojazd na rehabilitację, jak również zakupy.