Wzrastanie Niepełnosprawnym z Ukrainy

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” realizuje od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku zadanie „Wzrastanie Niepełnosprawnym z Ukrainy – 4” w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowane ze środków PFRON w wysokości 613.200,00 zł. W ramach zadania pomoc uzyska 20 osób niepełnosprawnych posiadających pierwszą i drugą grupę niepełnosprawności oraz 8 opiekunów

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” realizuje od 1 stycznia 2023 do 30 czerwiec 2023 roku zadanie „Wzrastanie Niepełnosprawnym z Ukrainy – 3” w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowane ze środków PFRON w wysokości 567.000,00 zł. W ramach zadania pomoc uzyska 20 osób niepełnosprawnych posiadających pierwszą i drugą grupę niepełnosprawności oraz 8 opiekunów

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” realizuje od 1 września do 31 grudnia 2022 roku zadanie „Wzrastanie Niepełnosprawnym z Ukrainy – 2” w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowane ze środków PFRON w wysokości 387.000,00 zł. W ramach zadania pomoc uzyska 20 osób niepełnosprawnych posiadających pierwszą i drugą grupę niepełnosprawności oraz 8 opiekunów.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” realizuje od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2022 roku zadanie „Wzrastanie Niepełnosprawnym z Ukrainy” w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowane ze środków PFRON w wysokości 480.000,00 zł. W ramach zadania pomoc uzyska 20 osób niepełnosprawnych posiadających pierwszą i drugą grupę niepełnosprawności oraz 8 opiekunów.

W ramach zaplanowanych zadań Fundacja wykonuje następujące działania:

⦁ Zabezpieczenie potrzeb rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością z terenu Ukrainy oraz czasowo ich opiekunom,
⦁ identyfikacja potrzeb Beneficjentów programu (pogłębienie wywiadu przeprowadzonego przez Ośrodek Recepcyjny) i osób towarzyszących w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zamieszkania, potrzeb socjalnych, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznych i psychoterapeutycznych, medycznych, miejsca edukacji, odbywania treningów wprowadzających na rynek pracy, naukę języka polskiego oraz podstaw polskiego prawodawstwa
⦁ zapewnienie całodobowego pobytu i odpowiedniego do stanu zdrowia wyżywienia przebywającym w nim osobom,
⦁ zapewnienie opieki medycznej (lekarskiej i pielęgniarskiej), tłumacza, psychologa oraz niezbędnych materiałów informacyjnych tłumaczonych na język ukraiński i w miarę możliwości pomocy psychologicznej
⦁ zapewnienie osobom przebywającym w Ośrodku środków higieny osobistej, niezbędnych lekarstw, środków pomocniczych i w miarę możliwości przedmioty ortopedyczne i inne wyroby medyczne,
⦁ prowadzenie ewidencji Beneficjentów programu oraz osób towarzyszących przebywających w Ośrodku oraz wymianę informacji, w zakresie dostępności miejsc, z wskazanymi podmiotami, a w szczególności z Oddziałem PFRON i innymi Ośrodkami Recepcyjnymi dla osób z niepełnosprawnością
⦁ umożliwienie skorzystania z porad prawnych przez zatrudnionych w Fundacji prawników
⦁ udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, możliwości skorzystania z dostępnych usług oraz pomoc w ich realizacji
⦁ prowadzenie treningów usamodzielniających, treningów w zakresie aktywizacji zawodowej, szkoleń w zakresie obowiązujących w Polsce norm i przepisów prawa, warsztatów, itd.
⦁ Prowadzenie działań integracji społecznej z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością z Polski oraz wprowadzenie do funkcjonowania w lokalnej społeczności,
⦁ Zapewnienie usług pielęgniarskich i opieki medycznej
⦁ Zapewnienie usług transportowych przystosowanymi pojazdami dla potrzeb osób z niepełnosprawnością

Osoby przebywające w Przeworsku w ramach zadania najpierw są diagnozowane przez lekarzy i personel medyczny, a następnie odbywają rehabilitację zarówno fizyczną jak i społeczną i zawodową. W ramach rehabilitacji zawodowej prowadzimy treningi wprowadzające na rynek pracy w pięciu warsztatach: artystycznym, gastronomicznym, gospodarstwa domowego, ogrodniczym oraz informatycznym.

Więcej informacji w zakładce Wzrastanie dla Ukrainy – Link