ROZPOCZECIE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku ogłasza nabór ciągły rekrutacji uzupełniającej (na listy rezerwowe) do projektu „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością i usługi opiekuńcze dla seniorów z powiatu przeworskiego i łańcuckiego szansą na podniesienie poziomu jakości życia” od dnia 10.06.2024 r. w godzinach pracy Fundacji. 

Dokumenty będzie można składać w terminie naboru w formie papierowej w siedzibie Fundacji Wzrastanie (Przeworsk ul. Kasztanowa 1 – osobiście lub przez osobę upoważnioną), listownej/kurierskiej na adres Fundacji w zamkniętej kopercie. Wzór opisu koperty znajduje się w Regulaminie. Elektroniczną poprzez przesłanie skanu dokumentacji zgłoszeniowej na adres e-mail: opieka@wzrastanie.com.pl

Osoby z listy rezerwowej będą miały możliwość udziału w Projekcie np. w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych. 


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz biurze Projektu w Przeworsku przy ulicy Kasztanowej 1. 


Zapraszamy do składania dokumentów.

ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku informuje, że 29.05.2024 r. zakończył się proces rekrutacji Kandydatów/tek na Uczestników Projektu Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością i usługi opiekuńcze dla seniorów z powiatu przeworskiego i łańcuckiego szansą na podniesienie poziomu jakości życia” .

Do usług opiekuńczych zakwalifikowało się 18 osób – LISTA RANKINGOWA USŁUGI PIEKUŃCZE 

Do usług asystenckich zakwalifikowało się 12 osób – LISTA RANKINGOWA USŁUGI ASYSTENCKIE

O dalszych procedurach osoby znajdujące się na listach rankingowych będziemy informowali telefonicznie/osobiście/pisemnie. 

ROZPOCZECIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku pragnie poinformować, że rekrutacja do projektu „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością i usługi opiekuńcze dla seniorów z powiatu przeworskiego i łańcuckiego szansą na podniesienie poziomu jakości życia” rozpocznie się w dniu 23.05.2024 r. i potrwa 7 dni kalendarzowych- tj. do 29.05.2024 r.

Dokumenty będzie można składać w terminie naboru w formie papierowej w siedzibie Fundacji Wzrastanie (Przeworsk ul. Kasztanowa 1 – osobiście lub przez osobę upoważnioną), listownej/kurierskiej na adres Fundacji w zamkniętej kopercie. Wzór opisu koperty znajduje się w Regulaminie. Elektroniczną poprzez przesłanie skanu dokumentacji zgłoszeniowej na adres email: opieka@wzrastanie.com.pl

Dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane i rejestrowane w godzinach 7.00 – 13.00 w czasie trwania naboru w dni robocze. 


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej w zakładce projektu DOKUMENTY DO POBRANIA oraz biurze Projektu w Przeworsku przy ulicy Kasztanowej 1. 


Zapraszamy do składania dokumentów.