W świetlicach, głównie mali lokatorzy bloków, mogą uczyć się rozwijać i bawić w przestrzennych dobrze wyposażonych pokojach. Dzieci od czwartego roku życia do końca szkoły podstawowej  przebywają w świetlicy od godz.13.00 do 18.00. Natomiast młodzież z szkoły średniej po świetlicy uczęszcza na zajęcia do Klubu Młodzieżowego od godz.17.30-21.30.

Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku. W tym czasie dzieci i młodzież odrabiają zadania , uczą się, spożywają ciepły posiłek oraz uczestniczą w różnych zajęciach; profilaktycznych, terapeutycznych, reedukacyjnych, plastycznych, sportowych, komputerowych.

 Fundacja  „WZRASTANIE” stara się wdrożyć dzieci i młodzież w praktyki religijne np.; przez udział w nabożeństwach majowych, październikowych, przez uczestnictwo w miesięcznych Mszach św., w codziennej modlitwie przed i po posiłku oraz na zakończenie dnia. Fundacja systematycznie organizuje dla dzieci wypoczynek; zimowiska, półkolonie, rajdy dla młodzieży oraz każdego roku kolonie.  Razem z rodzinami dzieci i młodzież każdego roku uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, wycieczkach, spotkaniach np.; Wigilie, Święcone, Dzień Matki, Mikołaj,  Andrzejki.

Nasza Fundacja to nie tylko struktura organizacyjna, lecz wspólnota osób, które na miarę własnych umiejętności i możliwości pragną służyć dzieciom,  młodzieży i ich rodzicom.

 Potrzeb jak nietrudno dostrzec w otaczającym nas życiu jest wiele. Odpowiadając na nie za główne zadanie stawiamy wielopłaszczyznową pomoc tj. zarówno materialną, opiekuńczo – wychowawczą jak i duchową: we wzrastaniu wewnętrznym i kształtowaniu chrześcijańskiego systemu wartości.

 Od lat tworzymy fundusz stypendialny, z którego pomagamy zdolniejszym dzieciom kształcić się oraz wspieramy rodziny w sytuacjach kryzysowych.