Dom Dla Dzieci w Przeworsku znajduje się przy ulicy Kasztanowej 1, w którym zagospodarowane zostały budynki po dawnym szpitalu miejskim. Po wyremontowaniu jednego z nich, od 2011 r. przez kilka lat mieściło się w nim schronisko dla bezdomnych kobiet, natomiast od 2016 r. został zamieniony na Dom dla Dzieci.
 

Nasz Dom jest prowadzony przez Fundację Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „Wzrastanie”.

Placówka jest przeznaczona dla 14 dzieci,w wieku od 4 do 23 lat. Nasz dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, zaspokaja potrzeby dzieci i młodzieży oraz dba o rozwój ich zainteresowań.

Ponadto tutaj mieści się siedziba Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych naszych domów, którym kieruje Pani Dyrektor. Obsługą biura zajmują się z-ca dyrektora, księgowa, specjalista ds. kadr oraz sekretarka. W każdym domu zatrudniony jest kucharz a także kierowca i konserwator.

Wraz z wychowawcami „ciociami” dzieci angażują się w obowiązki domowe, które są dostosowane do ich wieku i możliwości. Wspólnie przygotowują posiłki, przetwory na zimę, pomagają w pracach porządkowych w domu i wokół budynku, sadzą i dbają o warzywa w ogródku. Wspólnie przeżywamy ważne dla naszych dzieci dni, jak imieniny, urodziny czy przyjmowanie sakramentów.

Dzieci mieszkają w pokojach z łazienkami. Pokoje są 2,3 i 4 osobowe. Na chwilę obecną mamy 5 pokoi mieszkalnych, izolatkę, biuro, magazynek chemiczny, odzieżowy, szkolny i pomieszczenie gdzie znajdują się dwie pralki i suszarka.

Bardzo ważnym miejscem w Domu jest kaplica ,w której dzieci zaczynają poranek od modlitwy oraz wieczorem dziękują Bogu za kończący się dzień.
 

Dla kadry wychowawczej w Naszym Domu dziecko jest najważniejsze, jego problemy jak i radości. Wychowawca dzieli z wychowankiem swoje życie. Jest w danym okresie latarnią, w której Bóg będzie światłem. Wychowawca musi patrzeć nie tylko oczami rozumu, ale także i przede wszystkim oczami serca, ponieważ serce widzi i sięga o wiele głębiej niż rozum. Wychowawca daje dziecku poczucie stabilności i bezpieczeństwa, jest osobą, do której wychowanek może zawsze przyjść z każdym problemem.


Staramy się uczyć dzieci szacunku do innych ludzi, a proces wychowawczy opiera się o najważniejsze wartości w życiu człowieka: Wiara Nadzieja i Miłość. To czego dziecko doświadczy teraz, kiedyś będzie przekazywać swoim dzieciom, dlatego sercem Naszego Domu jest stół, przy którym dzielimy się nie tylko chlebem, ale i radością.

Aktualności


 • Wigilia w Przeworsku

  Wigilia w Przeworsku

  Tradycyjnie, jak w pozostałych Domach dla Dzieci naszej Fundacji w środę obyło się spotkanie opłatkowe poprzedzone Jasełkami w wykonaniu małych artystów. Podczas łamania się opłatkiem złożono sobie życzenia.


 • Wizyta w AlpaKiss

  Wizyta w AlpaKiss

  Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację PKO Banku Polskiego nasi podopieczni korzystają z dodatkowej pomocy terapeutycznej. Jedną z form terapii, w której wychowankowie biorą udział jest tzw. alpakoterapia. Alpakoterapia jest formą zooterapii i jest terapią wspomagającą, która może uzupełniać m.in. terapię psychologiczną, behawioralną czy terapię integracji sensorycznej. Alpakoterapia jako metoda wspomagająca ma za zadanie wzmacniać…


 • Wizyta w AlpaKiss

  Wizyta w AlpaKiss

  Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację PKO Banku Polskiego nasi podopieczni korzystają z dodatkowej pomocy terapeutycznej. Jedną z form terapii, w której wychowankowie biorą udział jest tzw. alpakoterapia. Alpakoterapia jest formą zooterapii i jest terapią wspomagającą, która może uzupełniać m.in. terapię psychologiczną, behawioralną czy terapię integracji sensorycznej. Alpakoterapia jako metoda wspomagająca ma za zadanie wzmacniać…


 • Wycieczka Julii

  Wycieczka Julii

  Wycieczka Naszej wychowanki Julii nad Jezioro Solińskie.


 • Prace w ogródku

  Prace w ogródku

  To jest najlepsza forma wypoczynku Trawnik skoszony, kwiaty podlane, warzywa zasiane. Będzie pięknie rosło


 • Urodziny wychowanka

  Urodziny wychowanka

  Kochany solenizancie W dniu Twoich urodzin, życzymy Ci wszystkiego co najlepsze, satysfakcji i spełnienia wszystkich planów. Dużo szczęścia, zdrowia i radości. Moc najpiękniejszych wrażeń. Wiary w siebie i spełnienia najskrytszych marzeń. Lat.


 • Dzień Dziecka to wyjątkowy czas dla wszystkich dzieci.

  Dzień Dziecka to wyjątkowy czas dla wszystkich dzieci.

  Dzień Dziecka to wyjątkowy czas dla wszystkich dzieci. To dzięki Wam – naszym Aniołom, Ludziom dobrego serca i Przyjaciołom Domu, którzy zadbali by w ten wspaniały dzień, dzieci poczuły się wyjątkowo i miło spędziły czas. Wszystkie upominki, pizza, lody i wspólnie spędzony z nami czas, to nie tylko radość dla dzieci ale przede wszystkim poczucie,…


 • Miasto Dzieciom – cudowny Dzień Dziecka w Przeworsku

  Miasto Dzieciom – cudowny Dzień Dziecka w Przeworsku

  Dla wszystkich organizatorów – Burmistrza Miasta Przeworska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku – przeogromne podziękowania i BRAWA !!! Serdecznie dziękujemy za wspaniałą zabawę i caaaaały szereg atrakcji. Było wspaniale.


 • Dzień Dziecka w otoczeniu przyjaciół ze ” Szkolnej Grupy Wolontariuszy Promyczek”

  Dzień Dziecka w otoczeniu przyjaciół ze ” Szkolnej Grupy Wolontariuszy Promyczek”

  Jak to cudownie móc świętować Dzień Dziecka w otoczeniu wspaniałych przyjaciół ze ” Szkolnej Grupy Wolontariuszy Promyczek” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku. Wspaniale jest mieć świadomość, że dla kogoś jesteśmy ważni i zajmujemy szczególne miejsce w ich życiu. Dziękujemy za pamięć.


 • Urodziny wychowanka

  Urodziny wychowanka

  W tym tygodniu swoje urodziny obchodził nasz wychowanek. Z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń. Głowy pełnej pomysłów i pogody ducha na każdy dzień. Dużo radości, nadziei, która nie gaśnie. Sto lat!!! Wyjątkowych urodzin


Czytania na dziśSelect date

Środa XI tygodnia Okresu Zwykłego

Druga Księga Królewska 2,1.6-14.

Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal.
Wtedy rzekł Eliasz do niego: «Zostań, proszę, tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu». Elizeusz zaś odpowiedział: «Na życie Pana i na twoje życie: nie opuszczę cię!» I szli dalej razem.
A pięćdziesiąt osób z uczniów proroków poszło i stanęło z przeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem.
Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku.
Eliasz rzekł do Elizeusza: «Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie». Elizeusz zaś powiedział: «Niechby – proszę – dwie części twego ducha przeszły na mnie!»
On zaś odrzekł: «Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się».
Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios.
Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze». I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie swoje szaty, Elizeusz rozdarł je na dwie części
i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu.
I wziął płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry, i uderzył w wody. Wtedy rzekł: «Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza?» I uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem.

Księga Psalmów 31(30),20.21.24.

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, 
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie
na oczach ludzi.

Osłaniasz ich Twą obecnością
od spisku mężów,
ukrywasz ich w swoim namiocie
przed swarliwym językiem.

Miłujcie Pana wszyscy,
którzy cześć Mu oddajecie.
Pan chroni wiernych,
a pysznym z nawiązką odpłaca.

Ewangelia wg św. Mateusza 6,1-6.16-18.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz,
aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».


Fragment liturgicznego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum
By codziennie mogli Państwo otrzymywać tekst Ewangelii, prosimy się zarejestrować : ewangelia.org

Nasz Patron