Miejsce to ma swój początek w pragnieniu odpowiedzi na wzruszającą postawę i nauczanie Papieża św. Jana Pawła II, który zawsze słowem i przykładem wzywał do pomocy potrzebującym. Aby sprostać temu zadaniu, w 1991 r. powołano Fundację „WZRASTANIE”. W ramach działalności Fundacji organizowano świetlice dziennego pobytu dla dzieci szkolnych, a później Domy dla Dzieci w Łopuszce Małej, Dynowie, Rakszawie oraz Przeworsku. Roztoczono też opiekę nad niepełnosprawnymi organizując dla nich warsztaty dziennego pobytu – w Przeworsku /Warsztaty Terapii Zajęciowej/. ​

W latach 90. zaistniała wielka potrzeba wsparcia dla tułających się ludzi – bezdomnych, także na terenie Jarosławia. Wobec braku zainteresowania losem tych ludzi ze strony instytucji społecznych Fundacja „WZRASTANIE” podjęła się organizacji schroniska dla bezdomnych.​

Dzięki przychylności Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Bogdana Rzońcy otrzymano (20.08.2002 r.) za niewielką  odpłatą, na rzecz Fundacji „WZRASTANIE”,  opuszczone obiekty przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego, położone w Jarosławiu przy ul. Sanowej 11.

 Po przejęciu obiektu i przyległego placu już w pierwszych dniach oddane zostało całe Dzieło opiece Matki Najświętszej. Miejsce to nazwane zostało „Przystanią Matki Bożej Jasnogórskiej”. Nazwa ta wyrażała pragnienie organizatorów, by znajdowali tu miejsce, przystań, ludzie bezdomni. Wykorzystano też obecność kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie parafii jarosławskiej kolegiaty, peregrynującej po Diecezji Przemyskiej. W grudniu 2003 roku na plac przed budynkiem nad Sanem bezdomni mężczyźni wnieśli Ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej, która nawiedziła parafię pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

W trakcie rozbudowy następnych obiektów zorganizowany został Zakład Opieki Leczniczej (KOLGMED) ,

oraz Hospicjum.

Całość obiektu znajdującego się na terenie przestrzeni „Przystani Matki Bożej” została oddana pod opiekę św. Jana Pawła II – i przyjęto nazwę Dom Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu. 
Obecnie ze wsparcia  korzysta ok. 100 osób potrzebujących.​

Wobec dużej ilości podopiecznych (bezdomnych i chorych) zaszła konieczna potrzeba rozbudowy części socjalnej budynku (kuchnia, jadalnia) oraz przebudowa sal dla chorych i stworzenie nowych pomieszczeń na poddaszu. Inwestycja ta możliwa jest dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z ofiar społeczeństwa jarosławskiego (m.in.: z przeprowadzonych akcji Jarosławskie Pola Nadziei)

Rozbudowę obiektu rozpoczęto w kwietniu 2018 roku. Najpierw podjęto się zdjęcia starej konstrukcji dachowej i zburzenia niektórych elementów budowlanych. Później wykonano betonowy strop, nadbudowano kondygnację poddasza, wymieniono instalację elektryczną, nagłaśniającą oraz instalację bezpieczeństwa w pomieszczeniach chorych. Na czas remontu chorzy zostali przeniesieni do nowej części obiektu na parter i 1. piętro.