Wydarzenia z życia fundacji

 • ROZPOCZECIE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU

  ROZPOCZECIE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU

  Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku ogłasza nabór ciągły rekrutacji uzupełniającej (na listy rezerwowe) do projektu „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością i usługi opiekuńcze dla seniorów z powiatu przeworskiego i łańcuckiego szansą na podniesienie poziomu jakości życia” od dnia 10.06.2024 r. w godzinach pracy Fundacji.  Dokumenty będzie można składać…


 • ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI

  ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI

  Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku informuje, że 29.05.2024 r. zakończył się proces rekrutacji Kandydatów/tek na Uczestników Projektu Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością i usługi opiekuńcze dla seniorów z powiatu przeworskiego i łańcuckiego szansą na podniesienie poziomu jakości życia” . Do usług opiekuńczych zakwalifikowało się 18 osób – LISTA…


 • „OBROŃCA ŻYCIA I GODNOŚCI CZŁOWIEKA” – KONFERENCJA

  „OBROŃCA ŻYCIA I GODNOŚCI CZŁOWIEKA” – KONFERENCJA

  „OBROŃCA ŻYCIA I GODNOŚCI CZŁOWIEKA” – KONFERENCJA POŚWIĘCONA ŚW. JANOWI PAWŁOWI II W PRZEWORSKU 15 maj 2024r. Problem ochrony życia i godności człowieka w nauczaniu św. Jana Pawła II jest jednym  z najważniejszych tematów, nad którymi pochylał się Ojciec Święty – wskazują organizatorzyII Sympozjum poświęconego patronowi Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II„WZRASTANIE”. Przeworsk…


 • REKRUTACJA PERSONELU PROJEKTU

  REKRUTACJA PERSONELU PROJEKTU

  Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku ogłasza nabór na stanowisko pracy: 1. Opiekun dzienny. Ogólny zakres obowiązków. – zapewnianie codziennej opieki, wsparcia i pomocy w wykonywaniu codziennych czynności; – zapewnienie bezpiecznego i komfortowego środowiska dla Uczestników Projektu; – Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych; – dokumentowanie czasu pracy w formie dziennika usług opiekuńczych;…


 • ROZPOCZECIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

  ROZPOCZECIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

  Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku pragnie poinformować, że rekrutacja do projektu „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością i usługi opiekuńcze dla seniorów z powiatu przeworskiego i łańcuckiego szansą na podniesienie poziomu jakości życia” rozpocznie się w dniu 23.05.2024 r. i potrwa 7 dni kalendarzowych- tj. do 29.05.2024 r. Dokumenty…


 • DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

  DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

  INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADANIAW RAMACH MODUŁU III PROGRAMU„POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II WZRASTANIE z siedzibą w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Kasztanowa 1, w dniu 21 lutego 2024r. w Rzeszowie zawarła Umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II nr 13… • Wigilijna radość w Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej

  Wigilijna radość w Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej

  W piątkowe popołudnie 22 grudnia, w Domu dla Dzieci w Łopuszce małej, cała Wspólnota domu wraz z zaproszonymi Gośćmi spotkała się przy wigilijnym stole. Spotkanie rozpoczęło się wyjątkowym przedstawieniem, w które zaangażowali się wszyscy wychowankowie. Po modlitwie, poświęceniu opłatków i wspólnych życzeniach wszyscy zasiedli w rodzinnej atmosferze przy wigilijnym stole.


Czytania na dziśSelect date

Środa XI tygodnia Okresu Zwykłego

Druga Księga Królewska 2,1.6-14.

Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal.
Wtedy rzekł Eliasz do niego: «Zostań, proszę, tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu». Elizeusz zaś odpowiedział: «Na życie Pana i na twoje życie: nie opuszczę cię!» I szli dalej razem.
A pięćdziesiąt osób z uczniów proroków poszło i stanęło z przeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem.
Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku.
Eliasz rzekł do Elizeusza: «Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie». Elizeusz zaś powiedział: «Niechby – proszę – dwie części twego ducha przeszły na mnie!»
On zaś odrzekł: «Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się».
Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios.
Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze». I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie swoje szaty, Elizeusz rozdarł je na dwie części
i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu.
I wziął płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry, i uderzył w wody. Wtedy rzekł: «Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza?» I uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem.

Księga Psalmów 31(30),20.21.24.

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, 
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie
na oczach ludzi.

Osłaniasz ich Twą obecnością
od spisku mężów,
ukrywasz ich w swoim namiocie
przed swarliwym językiem.

Miłujcie Pana wszyscy,
którzy cześć Mu oddajecie.
Pan chroni wiernych,
a pysznym z nawiązką odpłaca.

Ewangelia wg św. Mateusza 6,1-6.16-18.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz,
aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».


Fragment liturgicznego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum
By codziennie mogli Państwo otrzymywać tekst Ewangelii, prosimy się zarejestrować : ewangelia.org

Nasz Patron