Ośrodek Recepcyjny Wzrastanie

Dodano dnia: 22 kwietnia 2022

INFROMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADANIA
W RAMACH MODUŁU III PROGRAMU
„POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II WZRASTANIE z siedzibą w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Kasztanowa 1, w dniu 21 kwietnia 2022r. w Rzeszowie zawarła Umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II nr 13 w celu realizacji zadania „Prowadzenie na terenie województwa lubelskiego lub podkarpackiego Ośrodka Recepcyjnego”. Wskazane zadanie realizowane jest od dnia 11 marca 2022r. do dnia 30 czerwca 2022r.

Grupę docelową zadania stanowią osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie uciekający z Ukrainy przed toczącą się wojną.

W ramach zadania Fundacja zapewnia niepełnosprawnym uchodźcom oraz ich opiekunom: opiekę wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem odpowiednim do stanu zdrowia, umożliwia przetransportowanie osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem własnym samochodem do Ośrodka, identyfikuje potrzeby Beneficjentów programu oraz ich opiekunów w zakresie potrzeb socjalnych, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznych i psychoterapeutycznych, medycznych, miejsca edukacji dla dzieci, miejsca pracy na podstawie ankiety, opiekę medyczną, środki higieny osobistej, niezbędne leki, środki pomocnicze i w miarę możliwości przedmioty ortopedyczne i inne wyroby medyczne.

W swoich działaniach Fundacja pozostaje w stałym kontakcie z właściwym terenowo Oddziałem PFRON.

Zadanie realizowane jest ze środków PFRON.

Przyznana kwota dofinansowania to 236 600 zł

© 2022 Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.