Azymut na Aktywność

Dodano dnia: 2 kwietnia 2022


Projekt „Azymut na Aktywność” w Domu Rekolekcyjno Szkoleniowym Fundacji Wzrastanie w Lipniku – Gmina Kańczuga
 
W związku z zakończoną realizacją projektu „Azymut na Aktywność” nr RPPK.08.03.00-18-0026/18-00, informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług, które świadczone były w okresie trwania projektu, czyli pobyt w mieszkaniu wspomaganym.
 
Możliwość skorzystania z tych usług zapewnia trwałość projektu do 31.03.2025 r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.
 
Koszt usługi przedstawia się następująco:
- pobyt w mieszkaniu treningowym – 4500zł/osobę/miesiąc kalendarzowy
 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 607857857


Azymut na Aktywność - Informacje o projekcie

TYTUŁ PROJEKTU: Azymut na aktywność
Cel i opis projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, które umożliwią uzyskanie samodzielności i zwiększenie aktywności społecznej 48 osobom z niepełnosprawnościami (24K, 24M), zamieszkałym na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego do marca 2022 roku. Cel zostanie osiągnięty przez utworzenie 12 miejsc w mieszkaniach treningowych (wspomaganych) o powierzchni 366,8 m² w Domu Formacyjno-Szkoleniowym w Lipniku.
W ramach projektu:
Wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń pod potrzeby mieszkań treningowych w Domu Formacyjno-Szkoleniowym w Lipniku (m.in. wyodrębnienie 3 łazienek dostosowanych do potrzeb ON oraz montaż podjazdu umożliwiającego dostęp do MT osobom poruszającym się na wózkach). Powstanie 12 miejsc w MT (wspomaganych) - będzie to 6 pomieszczeń mieszkalnych, kuchnia i aneks kuchenny. Pokoje usytuowane tak, by Uczestnicy Projektu mieli łatwe dojście do WC (4 WC i natryski w pokojach w tym 1 na korytarzu w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych) oraz możliwość skorzystania z auli, kaplicy, parku, terenu rekreacyjnego i oranżerii.
Działalność mieszkania treningowego (MT) skierowana będzie do 48 osób z niepełnosprawnościami (w 4 grupach naprzemiennie po 12 osób), które w MT trenować będą czynności samoobsługowe i kształtować kompetencje społeczne tak, aby przygotowywać się do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa będzie miała charakter okresowy i służyć będzie w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności.
MT będą pracować w cyklach 4-dniowych (od poniedziałku do czwartku w godz. od 16: 00 do 8: 00 dnia następnego) oraz 3-dniowych treningów weekendowych (od piątku godz. 16: 00 do poniedziałku godz. 8: 00), a także 31 treningów przez cały miesiąc sierpień.
Planowane efekty realizacji: realizacja projektu zapewni osobom z niepełnosprawnościami możliwość maksymalnego niezależnego funkcjonowania poza rodziną w mieszkaniach treningowych, co pozwoli na pełniejszy udział we wszystkich sferach życia społecznego, rozwijanie i osiągnięcie jak największej samodzielności życiowej przez rozwijanie kompetencji społecznych i budowanie relacji społecznych w środowisku lokalnym. Osoby z niepełnosprawnościami nauczą się podstawowych czynności samoobsługowych, przez co wzrośnie poziom ich aktywności i samodzielności, poprawi się komfort życia zarówno ich, jak i członków ich rodzin, zintegrują się ze społeczeństwem, dzięki czemu będą unikać zagrożenia wykluczeniem społecznym.
Całkowita wartość projektu wynosi: 2 258 264,41 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 919 524,74 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 225 826,44 zł z Budżetu Państwa
Wkład własny ze środków PFRON: 112 913,23 zł


© 2022 Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.