Wzrastanie pomaga Ukrainie! Zrzutka.pl

Dodano dnia: 4 kwietnia 2022

Zrzutka.pl

Wykorzystujemy całe dobro i siłę Fundacji by udzielić jak najefektywniejszej pomocy uchodźcom z Ukrainy! Każda pomoc materialna zostanie wykorzystana i pomnożona wielokrotnie.

Osoby, które chciały by zaangażować się osobiście lub przekazać dary materialne prosimy o kontakt z Fundacją: +48 16 642 44 48, fundacja@wzrastanie.com.pl

© 2022 Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.