Lip 3 18

Zaproszenie do złożenia oferty

admin

Zapraszam do złożenia oferty na roboty budowlane dotyczące przebudowy, rozbudowy i nadbudowy części budynku schroniska w Jarosławiu – etap I w ramach zadania Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Z poważaniem

Marta Ulma-Baran

Wiceprzewodniczący Zarządu

ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1-formularz ofertowy

załącznik nr 2-oświadczenie

załącznik nr 3-oświadczenie

załącznik nr 4-oświadczenie

załącznik nr 5-wykaz wykonanych robót

załącznik nr 6-wykaz osób

załącznik nr 7-wzór umowy

załącznik nr 8-dokumentacja projektowa

załącznik nr 8.1 – dokumentacja projektowa

załacznik nr 9-zobowiązanie

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress