Lis 16 12

Zanim zaczniesz pomagać… zapytaj siebie o spojrzenie na… człowieka

admin

Pytania do refleksji, szczególnie wśród członków Wspólnoty Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II

Pamiętaj! Członek Wspólnoty reprezentuje, ukazuje i poświadcza czynem, miłosierne oblicze Boga wobec potrzebujących.

Z spojrzeniu na bliźniego należy:

1) nie tylko widzieć potrzebę człowieka, ale dostrzegać (sięgać nie powierzchowności sytuacji, ale głębi przeżyć i ludzkiego dramatu)

2) nie tylko współczuć, ale próbować zrozumieć, współ-przeżywać (identyfikacja oznacza zrozumienie, interioryzacja- współodczuwanie; przenikać całość sytuacji potrzebującego)

3) nie „musieć”, ale „chcieć”

4) nie dawać, ale obdarowywać

5) nie stygmatyzować (przykładać etykiety, sądy, osądy, podejrzenia), lecz słuchać, dać się wypowiedzieć człowiekowi, nawet za cenę naszego niezrozumienia

6) nie moralizować (pouczać, nie mieć monopolu na jedynie słuszną receptę na życie), ale czuwać (asekurować, pytań, dawać alternatywę rozwiązania wyboru)

7) nie widzieć przede wszystkim problemu ( to nie teoretyczne pole bitwy naukowo-pragramtycznej czy pedagogicznej) , ale człowieka (konkretna osoba z bagażem dramatu, niezrozumienia, odrzucenia, potrzeb, tęsknot)

8) nie dominować („ja mam”, „ja wiem”) ale towarzyszyć, dając poczucie bezpieczeństwa i zainteresowania

9) nie być pobłażliwym, ale „czułym” i konsekwentnym

10) nie widzieć w potrzebującym „innego”, ale dostrzec jego „człowieczeństwo”

11) nie mów „ja”, ale pytaj o „my”, o „nas”

12 zapraszaj do budowania więzi, więzi, a nie apoteozuj swojego egoizmu, lub chorobliwej pojętej tolerancji społecznej

13) bądź człowiekiem prawdy (nawet jeśli czegoś nie wiesz, nie umiesz, nie kłam), a nie pozornego i zakłamanego kompromisu

14) zabliźniaj rany i bliźnich u Boskiego Lekarza (sięgnij do Źródła), a nie licz jedynie na własną kalkulację, czy frustrujące krytykanctwo plotkarskich gawiedzi(pluskających się w bajorze mętnej wody i nie mającej pojęcia o krystalicznym źródle)

15) nie przywłaszczaj sobie misji powierzonej przez Jezusa; nie zmieniaj jej, nawet gdy wydaje się być mało skuteczna lub wręcz skazana w Twojej opinii na niepowodzenie

16) wyjdź do człowieka, a nie czekaj tylko na niego

17) spróbuj, a nie tylko „gdybaj”

Ks. J. Sz.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress