Lut 17 13

Warto wiedzieć: „Rodzinne domy dziecka” (przeczytane)

admin

Rodzinne domy dziecka są placówkami funkcjonującymi w systemie pomocy społecznej na podstawie art.. 80 ust.1, pkt 2, ust. 3, 5, 6, 7, 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. W sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci mają tam zapewnioną całodobową opiekę zbliżoną do domu rodzinnego. Rodzinny dom dziecka zapewnia opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia się.

Zasady funkcjonowania rodzinnych domów dziecka

RDD mogą prowadzić osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Konieczne jest także przejście szkolenia dla kandydatów do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej i otrzymanie zaświadczenia z ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o zakwalifikowaniu się do prowadzenia placówki rodzinnej.

Dyrektor RDD jest jednocześnie wychowawcą. W placówce dodatkowo może być zatrudniona osoba wskazana przez dyrektora placówki, najczęściej jest to współmałżonek.

Skierowanie do RDD wydaje powiat, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie na podstawie orzeczenia sądu albo wniosku rodziców lub opiekunów prawnych. Przy kierowaniu dzieci uwzględnia się odpowiednią różnicę wieku między dzieckiem a prowadzącymi placówkę rodzinną, tak aby usamodzielnienie dzieci umieszczonych w placówce nastąpiło przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez dyrektora.

W RDD może przebywać czworo do ośmiorga dzieci, w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może być mniejsza lub większa (trudności wychowawcze, liczne rodzeństwo).

RDD otrzymuje tzw. ryczałt, czyli kwotę wypłacaną bezpośrednio RDD w wysokości 34% podstawy (559,98 zł), przeznaczoną na całkowite utrzymanie jednego dziecka w ciągu miesiąca. Mieści się w nim koszt wyżywienia, ubrania, podręczników i przyborów szkolnych, wypoczynku i rozrywki, leczenia i rehabilitacji, hobby i korepetycji, środków czystości, biletów itp. Ryczałt jest to należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry – bez rozliczania kosztów poszczególnych transakcji. Tak rozumiany ryczałt nie wymaga rozliczania się za pomocą przedstawienia i udowodnienia każdej czynności, która jest związana z wydawaniem określonej sumy z ryczałtu.

(Za: http://rodziny.interwencjaprawna.pl/prawo/informacje-prawne/opieka-zastepcza/#)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress