Lis 12 12

Unieważnienie

admin

                                                                                                                                         Łopuszka Mała, 12.11.2012r.


Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym unieważniam postępowanie na „dostawę materiałów budowlanych” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.11.2012r. pod numerem 430778-2012.

UZASADNIENIE

Do dnia 12 listopada 2012r. do godziny 15.30 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę materiałów budowlanych” nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) unieważnia postępowanie.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress