Wrz 24 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

admin

DOSTAWA AUTOBUSU DO PRZEWOZU 19 OSÓB (WRAZ Z KIEROWCĄ) Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEWOZU OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PRZEWORSKU”

Link do BZP:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c5862fcf-690e-4337-9f85-3bb823e828e7

Podgląd opublikowanego ogłoszenia w BZP:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress