Wrz 7 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

admin

„Zmiana sposobu użytkowania budynku w Przeworsku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną, z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną” – zadanie Nr 4 elewacja zewnętrzna i zagospodarowanie terenu

Załącznik nr 8:

Link do strony BZP 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress