Jak pomagać?

Konkretna pomoc związana jest z wypełnianiem zaproponowanych dzieł apostolskich (modlitewnych, ewangelizacyjnych, czynów miłosierdzia), które każdy członek Wspólnoty zobowiązuje się praktykować. Powinny wynikać one z wewnętrznego przekonania, być dobrowolną decyzją zainteresowanego, zawierać w swojej istocie motywację chrześcijańskiej miłości Boga i bliźniego, szczególnie potrzebującego (chorych, cierpiących, samotnych, niepełnosprawnych, ubogich duchowo), bez oczekiwania na rekompensatę czy jakąkolwiek formę uznania.
Pomoc można okazywać indywidualnym osobom w swoich środowiskach życia, jak i wspierać dzieła (instytucjonalne) wyrastające z idei, będącej wotum wdzięczności za dar życia i pontyfikatu Jana Pawła II, do których zalicza się z pewnością Fundacja pomocy młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”.

Przykłady konkretnej formy pomocy:

Duchowej/modlitewnej (np. modlitwa za bezdomnych, chorych, cierpiących wg. wskazań praktyk pobożnościowych zawartych w deklaracji przystąpienia do Wspólnoty)

Ewangelizacyjne (rozpowszechnianie prasy katolickiej; promocja lektury Biblii; korzystanie z portali internetowych o tematyce chrześcijańskiej i związanej z pomocą świadczoną na rzecz potrzebujących, dzielenie się tymi informacjami w gronie najbliższych)

Czyny miłosierdzia (organizowanie zbiórek: darów rzeczowych, pieniężnych z przeznaczeniem dla potrzebujących; wspieranie dzieła Fundacji Wzrastanie; zaangażowanie na rzecz placówek Fundacji; współorganizowanie przedsięwzięć poświęconych tematyce służby najuboższym, np. wystawy, festyny; przygotowanie wigilii dla samotnych, ubogich)

Duchowa łączność, lub obecność, każdego 22-go dnia miesiąca w Lipniku na modlitewnym i formacyjnym spotkaniu Wspólnoty Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II.

Włączenie się (na miarę możliwości) w tzw. małą peregrynację w naszych Ośrodkach/ ogniskach fundacyjnych

Uczestnictwo (na miarę możliwości) w 2 spotkaniach formacyjnych i rekolekcyjnych przewidzianych w trakcie roku (informacje będą podawane na stronie internetowej i poprzez członków Wspólnoty)

Promowanie dzieł Fundacji, wyrastających z idei wotum dziękczynnego za dar życia i pontyfikatu bł. Jana Pawła II (zachęta do udziału w rekolekcjach, zapoznawanie się z materiałami formacyjnymi umieszczanymi na stronie internetowej)

Świadectwo życia wezwaniem do chrześcijańskiej miłości bliźniego (wyobraźnia miłosierdzia, wzrok wiary, wrażliwość sumienia)

Indywidualne, pogłębione studium nauczania Jana Pawła II

Zachęca się, aby świadczona pomoc miała charakter ciągły (nie jednorazowa akcja), obejmowała wszystkie sfery życia osób potrzebujących (łącząca w sobie element modlitewny, ewangelizacyjny i konkretnych czynów miłosierdzia).

W przypadku pytań dotyczących: propozycji świadczonej pomocy, przekazania zebranych darów czy zgromadzonych funduszy, zapotrzebowania naszego Domu, możliwości spotkań rekolekcyjnych czy zjazdów rodzinnych o profilu chrześcijańskim, proszę o kontakt telefoniczny z Dyrektorem Domu Formacyjno- Szkoleniowego ks. Janem Szelągiem (tel. 607 857 857)

Ks. Jan Szeląg
Ks. Franciszek Rząsa
Elżbieta Płodzień

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress