Lip 31 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

admin

„Zmiana sposobu użytkowania budynku w Przeworsku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną, z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną” – zadanie Nr 3 Instalacja elektryczna

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(więcej…)
Lip 11 20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

admin
Cze 21 20

Informacja z sesji otwarcia ofert – WTZ Przeworsk

admin
Mar 23 20

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

admin

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=49cb7cd2-ac47-4c73-923b-f7e3c79648f5

Ogłoszenie nr 526149-N-2020 z dnia 2020-03-23 r.

Dokumenty przetargowe:

TUTAJ

Sie 28 19

Protokół z otwarcia oferty Wykonanie stropów, podciągów, nadproży i wieńców w budynku Belwederu w Przeworsku

admin

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress