Gru 12 12

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę busa

admin

 

Łopuszka Mała, dn. 12.12.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”  – 1 sztuka

 

najkorzystniejszą uznano ofertę, którą złożyła firma:

 

F.H.U Gładysz i Synowie Sp. j.

AUTORYZOWANY DEALER  VW

33-113 Tarnów / Zgłobice, Ul. Krakowska 15

 

Cena wybranej oferty  wynosi: 133 220,45 zł brutto

Średnie zużycie paliwa: 7,2 l

 

Wykonawca zaoferował najniższą cenę i najniższe średnie zużycie paliwa, tym samym uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium

Punktacja ogółem

cena

– 80 %

średnie zużycia paliwa – 20 %

1

F.H.U Gładysz i Synowie Sp. j.

AUTORYZOWANY DEALER  VW

33-113 Tarnów / Zgłobice,

Ul. Krakowska 15

Fax. 14 674 11 03

80,00 pkt

20,00 pkt

100,00 pkt

 

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę busa

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress