Kwi 17 20

Ogłoszenie

admin

Komisja przetargowa informuje, że dnia 15.04.2020 do godziny 14.00 wpłynęła jedna oferta do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.:

Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na mieszalną wraz z nadbudową m. Przeworsk, ul. Kasztanowa, obręb nr 4, dz. Nr ewid. 1923/1” Zadanie nr 1 – Dach: konstrukcja i pokrycie.

Wartość oferty brutto wynosi 20000 złotych /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress