Lut 25 13

Myśli do rekolekcji o wierze na podstawie dokumentu Benedykta XVI „Porta Fidei”

Angel

I. Wstępując na drogę wiary (pkt.1-2) „Przekroczyć próg podwojów wiary”- odnaleźć  Jezusa. Podwoje wiary stoją przed każdym otworem

a) Zaginiony Jezus w Świątyni
b) Dynamizm wiary- wyruszyć w drogę
c) Dawniej „wszyscy wierzyli”, ale czy to jest wiara? Elementy religii przenikające kulturę, tradycję, teraz liberalizm i brak Boga

d) Wyruszyć w drogę wiary, aby nie utkwić na mieliźnie życia, pustyni doczesności i bezsensu
e) Cel: Odnaleźć radość i entuzjazm spotkania z Chrystusem

II. Odnaleźć siebie na drodze wiary  (pkt.3-5)
J4, 14 (Samarytanka)

a) Szukać
b) Słuchać
c) Być u źródła (Słowo Boże i Eucharystia)
d) Pytać co mam czynić?- szukać woli Bożej J6, 28-29
e) Odczytać siłę wiary (zmiana myślenia, działania, przyjęcia pewnych wartości, przeżyć itd.)
f) „Tożsamość wiary”- przeżywanej a nie narzucanej
g) Treść wiary: zrozumiana, potwierdzana (czyny), pogłębiana

III. Wiara drogą do odnowy Kościoła- świadectwo wiary wierzących (pkt. 6)

a) Świadomość mojej tożsamości chrześcijańskiej, wynikającej z zamysłu i powołania samego Boga
b) Być sługą prawdy wobec siebie i świata
c) Myślenie i patrzenie wzrokiem wiary a nie kryterium sukcesu i użyteczności. Źródłem tej przemiany jest więź z Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Łączymy w tym sposób trudną doczesność z wiecznością.
d) Świadectwo wiary domaga się w pierwszej fazie nawrócenia i przemiany życia

 • Miłość wprowadza człowieka do nowego życia
 • Myślenie ewangeliczne- Jezusowe
 • Postępowanie- działanie
 • Wiara działająca przez miłość

IV. „Miłość Chrystusa przynagla nas” (pkt.7-10)

a)      Miłość wypełniająca serca ( dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro)
b)      Pobudza do ewangelizacji

 • Głoszenie Ewangelii
 • Zaangażowanie
 • Odnaleźć radość i entuzjazm życia

Źródłem zawsze jest Jezus
Miłość najpierw musi być przeżywana żeby mogła być przekazywana
Przekazywanie wiary powinno rodzić radość a nie być jedynie ciężarem i obowiązkiem.
Miłość wynikająca z wiary jest szansą zjednoczenia Kościoła, a więc wierzących, głowy Kościoła, na różnych etapach przepowiadania (liturgia, działanie)
Jedność Kościoła jest budowana przez wiarę:

 • Wyznawaną
 • Celebrowaną
 • Przeżywaną
 • Przemodloną

V. Pogłębienie wiary (pkt. 11-13)

a) Studium biblijne
b) Studium Ojców Kościoła
c) Katechizm Kościoła Katolickiego
d) Dialog pomiędzy wiarą , nauką a istotnymi kontekstami życia
e) Przypominanie i rozważanie historii zbawienia
f) Hagiografia świętych

Pogłębianie wiary rodzi gotowość przyjścia z pomocą potrzebującym:

 • Gotowość służby
 • Ofiara życia (nawet do męczeństwa)
 • Radykalizm ewangeliczny
 • Powszechne powołanie do świętości

VI. Wzmocnienie świadectwa miłosierdzia

a) Wiara bez uczynków jest martwa Jk 2, 14-15
b) Miłość bez wiary jest uczuciem. Wiara bez miłości nie przynosi owocu
c) „Ofiarowany chleb bez miłości staje się kamieniem, deklarowana miłość bez chleba bluźnierstwem”
d) Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem. Potrzebujący są pierwsi i najważniejsi w Kościele
e) Wiara pozwala rozpoznać Chrystusa w potrzebujących i w imię miłości spieszyć Mu z pomocą
f) Jesteśmy wezwani by już tutaj czynić „nowe niebo i nową ziemię, w której będzie mieszkać sprawiedliwość” 2P3,13; Ap 21,1
g) Stałość zaangażowania a nie jedynie epizod
h) Wiarygodność naszego świadectwa

VII. „Ku dojrzałej wierze”

a) Nie poddać się lenistwu
b) Obserwować i nazywać „cuda wiary”
c) Umocnienie więzi z Chrystusem
d) Cierpliwie znosić przeciwności w nadziei zmartwychwstania
e) Nadać sens radościom i cierpieniom
f) Umieć przyjąć niekiedy milczącego Boga
g) Przebywać w tajemnicy krzyża
h) Ufność w Zmartwychwstałym

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress