Kwi 4 13

Podziękowanie dla wszystkich, którzy są z nami i dla nas…

Angel

Każdy człowiek na pewnym etapie swojego życia odczuwa poczucie ograniczoności i w pewnym sensie bezradności, zarówno w wymiarze egzystencjalnym, jak i materialnym. Świadomi trudności i bolesnych przeżyć naszych podopiecznych, którzy z różnych przyczyn i zaistniałych sytuacji, naznaczeni są „dramatem codzienności” w postaci: opuszczenia, nieuleczalnej choroby, stygmatyzacją pochopnych osądów opinii publicznej, staramy się, jako przedstawiciele Fundacji, poszukiwać ludzi i kierowanych przez nich instytucji, którzy pomagają nam czynić szeroko rozumiane dobro, przełamując tym samym poczucie bezradności  i bezsensu życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja pomocy dzieciom i młodzieży ”Wzrastanie” im. Jana Pawła II, która za cel nadrzędny stawia sobie pomoc osobom z domów dziecka, niepełnosprawnym, bezdomnym i nieuleczalnie chorym, wyraża wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli, sympatykom, darczyńcom, wolontariuszom za wszelką życzliwość i zainteresowanie naszymi wychowankami, pacjentami, domownikami oraz prowadzonymi przedsięwzięciami.

Udzielone wsparcie  zaowocowało w sposób widoczny nie tylko w aspekcie materialnym, ale także w wymiarze społecznym i duchowym. Nasi podopieczni mogli niejako „na nowo” doświadczyć poczucia sensu życia i godności ludzkiej, co bez wątpienia stało się możliwe również dzięki Państwa pomocy. Udzielone wsparcie pozwala na  zabezpieczenie  codziennych potrzeb naszych podopiecznych.

Staramy się zachowywać w pamięci osoby, które nie tylko „widzą” ludzki dramat, ale dostrzegając jego konsekwencje, przychodzą im z pomocą. Dbamy także, aby nasza Fundacja mogła przysporzyć odrobiny radości, zaktywizować wolę życia, „wskrzesić” poczucie sensu, co dzieje się również dzięki Państwa wsparciu i podejmowanych inicjatywach. Żywimy nadzieję, iż nasi wychowankowie, podopieczni, zachowają przykład świadczonej pomocy i pomni na to, czego sami doznali w przeszłości, w miarę upływu lat, zdolności, umiejętności, kwalifikacji i zdobytej pozycji społecznej, będą spłacać „dług wdzięczności” wobec  innych potrzebujących.

Dziękując za wszelkie dobro, polecamy się dalszej pamięci.

Ks. Jan Szeląg
Ks. Franciszek Rząsa
Jan Bury- Prezes Zarządu Fundacji

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress