Paź 23 17

Fatima w Lipniku

admin

            W Domu Formacyjno-Szkoleniowym im. św. Jana Pawła II  w Lipniku – w przeddzień zakończenia obchodów 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej-  rozpoczęło się w godzinach popołudniowych nabożeństwo różańcowe w duchu dziękczynienia i wynagrodzenia. W nabożeństwie różańcowym pod przewodnictwem księdza Arcybiskupa Adama Szala uczestniczyli znamienici goście: ks. dziekan Wojciech Pac, ks. proboszcz Grzegorz Garbacz ze swoimi parafianami z Sieteszy i Lipnika. Nie mogło na tej uroczystości zabraknąć osób zaangażowanych w Fundację ,,Wzrastanie”. Wśród przybyłych uczestników należy zauważyć młodzież z wychowawcami z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Przeworska, dzieci i wychowawców oraz pracowników z poszczególnych Domów dla Dzieci z Łopuszki Małej, Dynowa, Rakszawy i nowo powstałego Domu dla Dzieci w Przeworsku. Na wspólną modlitwę przybyli pielgrzymi ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej z Rzeszowa.

            Po modlitwie różańcowej ks. Arcybiskup Adam skierował do nas słowa, w których odniósł się do Maryi i Jej orędzia, przekazanego trojgu pastuszkom: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji. Ks. Arcybiskup uwrażliwił nas na potrzebę modlitwy różańcowej i naśladowania Maryi we wpatrywaniu się w Serce swego Syna, pielęgnując cnotę czystości serca, pokory
i posłuszeństwa Jezusowi. Następnie zwrócił również uwagę na potrzebę modlitwy wynagrodzenia i troski, by nasze serca nie były z kamienia ale żywe, tzn. wrażliwe na Jezusa
i potrzeby ubogich oraz ich nawrócenie. Wyraził pragnienie, abyśmy pielęgnowali nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca z Komunią św. wynagradzającą Jej Niepokalanemu Sercu.

            Następnie dzieci z naszych domów, przebrane za dzieci z Fatimy, deklamowały okolicznościowe wiersze a na koniec złożyły białe róże przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Po poświęceniu figury Matki Bożej Fatimskiej  i figur św. Hiacynty, św. Franciszka i Łucji ks. Arcybiskup powierzył Matce Bożej Fatimskiej nas wszystkich.

 A oto fragment modlitwy powierzenia: Przyjmij z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością, w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku. Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach. Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie, i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu. Chroń nasze życie w Twoich ramionach: błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra; ożywiaj i posilaj wiarę; wspieraj i rozjaśniaj nadzieję; rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie: prowadź nas wszystkich na drodze świętości. Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania dla maluczkich i ubogich, dla wykluczonych i cierpiących, dla grzeszników i serc zagubionych: wszystkich otocz Twoją ochroną i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, a Panu naszemu Jezusowi. Amen.

            Podczas nabożeństwa udzielił się nam wszystkim duch wspólnoty, czuliśmy obecność Maryi, tak bardzo zatroskanej o zbawienie każdego człowieka.

            Dzień modlitwy różańcowej pod płaszczem Jej opieki i obecności jako naszej Matki stał się dla nas kolejnym aktem powierzenia naszej drogi, prowadzącej ku Trzeciemu Tysiącleciu, z nadzieją budowania cywilizacji miłości, o którą zabiegał i prosił św. Jan Paweł II – nasz Patron i Orędownik.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress