Maj 26 19

Dzień osób z niepełnosprawnością „Żyj aktywnie”

admin

Miarą naszego człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka.
20.05.2019 w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Przeworsku odbył się Dzień Osób z Niepełnosprawnością z ZUS. Do udziału zaprosiliśmy także Powiatowy Urząd Pracy, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urząd Gminy w Przeworsku oraz podopiecznych, ich rodziców i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku..

Po krótkiej prezentacji multimedialnej obrazującej świadczenia ZUS dla osób niepełnosprawnych, na świeżym powietrzu w luźnej atmosferze uczestnicy, ich rodzice i opiekunowie mogli zapytać o wszystkie intrygujące ich kwestie. Dla nas najistotniejszą sprawą było uzyskanie zapewnienia, że w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, uczestnicy nie tracą żadnych świadczeń. Rozwianie tej obawy jest próbą likwidacji jednej z poważnych barier w świadomości rodziców, którzy z dużymi oporami podchodzą do zatrudnienia swoich pociech na chronionym, a tym bardziej wolnym rynku pracy.
Pan Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk oraz pracownicy urzędu: Sabina Południak Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk, Jan Solarz Kierownik Referatu ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, oraz Magdalena Szlachta Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku podzielili się dobrymi praktykami gminy wrażliwej społecznie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Podkarpacką Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowała p. dyr. i wice przewodnicząca Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego p. Teresa Pamuła, a jej Biuro Powiatowe w Przeworsku kier. Tomasz Kojder, zastępca kier. Madzia Rożek, naczelnik p. Daniel Kopkowicz. Wielu rodziców okupowało stanowiska ZUS korzystając z profesjonalizmu miłej obsługi: kier. Tomasza Jurkiewicza, Małgorzaty Balawejdner, Małgorzaty Dzień, p. Grażyna Maty i Doroty Łapy.
Natomiast ze strony Powiatowego Urzędu pracy w Przeworsku o możliwościach zatrudniania osób niepełnosprawnych informacji udzielały panie: Marta Kusy-Pels i Justyna Sopel.
Dopełnieniem sympatycznej atmosfery i dodatkową atrakcją dla osób niepełnosprawnych było wspólne grillowanie i integracyjna zabawa.
Dziękujemy ZUS oraz wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczyli w Dniu Otwartym dla Osób z Niepełnosprawnością.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress