Świetlica w Rzeszowie

Świetlica przy ul. Podwisłocze 6 rozpoczęła działalność w październiku 1995 roku. Także z inicjatywy p. Leokadii Ostrowskiej. Pomieszczenia udostępniła Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowe Miasto w budynku Osiedlowego Domu Kultury. Spółdzielnia pokrywa też koszty ogrzewania i energii elektrycznej, natomiast koszty zatrudnienia wychowawców i bieżącą działalność pokrywa Fundacja.

Ze świetlicy aktualnie korzysta około 30 osób, przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z rodzin, które są niewydolne wychowawczo, a także dotkniętych biedą materialną. Dzieci w świetlicy przebywają od godz.13.00 do 18.00. Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku. W tym czasie dzieci odrabiają zadania , uczą się, spożywają ciepły posiłek oraz uczestniczą w różnych zajęciach; profilaktycznych, terapeutycznych, reedukacyjnych, plastycznych, sportowych, komputerowych. Świetlica stara się wdrożyć dzieci w praktyki religijne np.; przez udział w nabożeństwach majowych, październikowych, przez uczestnictwo w miesięcznych Mszach Św., w codziennej modlitwie przed i po posiłku oraz na zakończenie dnia.

Fundacja systematycznie organizuje dla dzieci wypoczynek; zimowiska, półkolonie, rajdy dla młodzieży oraz każdego roku kolonie. Razem z rodzinami dzieci każdego roku uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, wycieczkach, spotkaniach np.; Wigilie, Święcone, Dzień Matki, Mikołaj,  Andrzejki. 

Opiekę nad dziećmi aktualnie sprawuje – pedagog – mgr Agnieszka Kłusek oraz wolontariusze – studenci, klerycy, młodzież, emerytowani nauczyciele oraz członkowie Komisji Charytatywnej. Obecnie opiekę duszpasterską nad świetlicą sprawuje ks. Bogusław Grzywacz z Parafii Katedalnej.

Dzięki  dofinansowaniu MOPS-u oraz zaradności wolontariuszy i ofiarności dobroczyńców dzieci w świetlicy otrzymują także skromny posiłek – herbata, ciastka, bułki, kanapki, lub ciepłe danie.

 

Galeria zdjęć

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress