Klub „Wzrastanie” w Rzeszowie

Ośrodek  rzeszowskiej fundacji Wzrastanie ma swój początek od roku 1992 roku, kiedy to Zarząd Fundacji wraz z Radą Fundacji zorganizował pierwszą kolonie letnią w Lipniku. Jeden z turnusów prowadzony był przez grupkę rzeszowskich wychowawców. Ta forma pomocy dzieciom tak zachęciła wolontariuszy, ze trwa ona do dnia dzisiejszego i to nie tylko na koloniach, lecz przerodziła się w systematyczną pracę z dziećmi w świetlicach.

Świadomość, że do pracy z dziećmi trzeba się przygotować, była inspiracją do organizowania stałych spotkań w Rzeszowie. 17 grudnia 1992 roku odbyło się pierwsze spotkanie sympatyków Fundacji; kolejne odbywały się co miesiąc. Mieliśmy już swojego opiekuna duchowego- ks. Jana Szczupaka, który mocno nas wspierał i towarzyszył. Grono wolontariuszy powiększało się; byli to nauczyciele, studenci i młodzi różnych zawodów. Zapraszaliśmy specjalistów od wychowania: pedagogów, psychologów, harcmistrzów, którzy organizowali dla nas wykłady i ćwiczenia. W wyniku tych spotkań dopracowaliśmy się programu wychowawczego „Biblia i Ty”. Powstało też kilka zespołów wychowawczych, które w 1993 roku wzięły udział w trzech turnusach kolonijnych w Nowym Żmigrodzie. Jedna z grup zasiliła szeregi wychowawców na pierwszej kolonii Caritasu w Dębowcu, inna zaś, kolonię organizowaną dla dzieci więźniów w Bieszczadach.

Po udanej akcji letniej organizowaliśmy kolejne- i tak jest do chwili obecnej. Tak więc w  roku 2012 obchodzimy jubileusz 20- lecia pracy z dziećmi.

Świetlice w Rzeszowie

Pani Leokadia Ostrowska, członek Rady Fundacji, po wielu zabiegach otrzymała od Władz Miasta lokal przy ul. Matejki 4 w Rzeszowie, przeznaczony do prowadzenia zajęć dla dzieci. W styczniu 1994 roku, z Jej inicjatywy, podczas ferii zimowych zostały zorganizowane pierwsze zajęcia świetlicowe dla około 30 dzieci. Zimowisko rozpoczęło się 31 stycznia, we wspomnienie św. Jana Bosko. Dzień ten dał początek funkcjonowania świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci potrzebujących pomocy w szerokim wymiarze: materialnym, opiekuńczo-wychowawczym, duchowym. Patron tego dnia wskazał nam kierunek wychowania dzieci – według systemu prewencyjnego*. Na piętrze starej kamienicy przy ul Matejki 4 zgromadziła się pokaźna grupa dzieci w wieku szkolnym pod opieką ofiarnych wolontariuszy. Warunki lokalowe były bardzo skromne; problemem było ogrzewanie pomieszczeń (trzeba było zabiegać o opał, składować go w głębokiej piwnicy, palić w piecach), organizowanie posiłków i wiele innych braków. Pomimo trudów, entuzjazm wolontariuszy był wielki; wszyscy chcieli pomagać, była więc radość, wiele inicjatyw, zaangażowanie, by zorganizować dla dzieci jak najlepsze warunki do wypoczynku, nauki  i zabawy. Od tamtej pory świetlica fundacyjna trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę: ul. Matejki 4- na parterze- z korzystniejszymi warunkami, na ul Grodzisko 3, a obecnie mieści się przy ul. Hoffmanowej 23 w Rzeszowie.

Świetlica przy ul Hoffmanowej 23 usytuowana jest w bloku rotacyjnym,  funkcjonuje od w 2004 r. Powierzchnia 250m stwarza dobre warunki lokalowe, chociaż środowiskowo bardzo trudne. W niej głównie mali lokatorzy bloku  mogą uczyć się , rozwijać i bawić w przestrzennych dobrze wyposażonych pokojach. Dzieci od czwartego roku życia do gimnazjum,  przebywają w świetlicy od godz.13.00 do 18.00. Natomiast młodzież z gimnazjum i szkoły średniej po świetlicy uczęszcza na zajęcia do klubu młodzieżowego od godz.17.30-21.30.

Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku. W tym czasie dzieci i młodzież odrabiają zadania , uczą się, spożywają ciepły posiłek oraz uczestniczą w różnych zajęciach; profilaktycznych, terapeutycznych, reedukacyjnych, plastycznych, sportowych, komputerowych.

Fundacja  stara się wdrożyć dzieci i młodzież w praktyki religijne np.; przez udział w nabożeństwach majowych, październikowych, przez uczestnictwo w miesięcznych Mszach Św., w codziennej modlitwie przed i po posiłku oraz na zakończenie dnia. Fundacja systematycznie organizuje dla dzieci wypoczynek; zimowiska, półkolonie, rajdy dla młodzieży oraz każdego roku kolonie.  Razem z rodzinami dzieci i młodzież każdego roku uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, wycieczkach, spotkaniach np.; Wigilie, Święcone, Dzień Matki, Mikołaj,  Andrzejki.

Nasza Fundacja to nie tylko struktura organizacyjna, lecz wspólnota osób, które na miarę własnych umiejętności i możliwości pragną służyć dzieciom,  młodzieży i ich rodzicom.

Potrzeb jak nietrudno dostrzec w otaczającym nas życiu jest wiele. Odpowiadając na nie za główne zadanie stawiamy wielopłaszczyznową pomoc tj. zarówno materialną, opiekuńczo- wychowawczą jak i duchową: we wzrastaniu wewnętrznym i kształtowaniu chrześcijańskiego systemu wartości.

Oddział rzeszowski Fundacji „Wzrastanie” od lat tworzy fundusz stypendialny, z którego pomaga zdolniejszym dzieciom kształcić się, wspiera rodziny w sytuacjach kryzysowych.

Galeria zdjęć

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress