Dom dla dzieci w Dynowie

Dom dla Dzieci w Dynowie prowadzi działalność od 1 września 2000 r., kiedy to stał się całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, wcześniej pełnił rolę świetlicy i internatu dla dzieci z ubogich rodzin. Mieści się on niedaleko centrum Dynowa, przy ulicy Dworskiej, nr 25.

Do zadań placówki należy zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie władzy rodzicielskiej. Dom dla |Dzieci w zakresie realizowanych zadań zapewnia dzieciom objętych jego opieką całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowego typu socjalizacyjnego, które są skierowane na dziecko.

Na stałe może w nim przebywać czternastu wychowanków  od 10 roku życia do pełnoletniości, a po uzyskaniu pełnoletniości, nadal za zgodą Dyrektora Centrum nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, (na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości). Wychowankowie mieszkają  w czterech przestronnych pokojach 3-4 osobowych, wyposażonych w łóżka, szafy na odzież, biurka, lampki nocne, szafki na podręczniki i przybory szkolne. Mają do dyspozycji także dwie łazienki, usytuowane blisko pokoi, wyposażone w oczka ustępowe, prysznice, umywalki oraz kosze na brudną odzież. Pralka i suszarka, z których korzystają podopieczni znajdują się w piwnicy budynku. Do wypoczynku służą podopiecznym dwa pomieszczenia, w których mogą korzystać z telewizji, gier wideo, komputerów i siłowni, oraz zajęć prowadzonych przez personel placówki. Kuchnia w placówce usytuowana jest na parterze wraz z przyległą stołówką i myjnią. W pełni wyposażona w sprzęt w niezbędny do przygotowania posiłków, zapewnia całodobowe wyżywienie dla każdego dziecka w niej przebywającego. W samym centrum domu znajduje się kaplica, w której dzieci rozpoczynają i kończą dzień modlitwą.

Dom dla Dzieci  jest dla wychowanków miejscem nauki, pracy i zabawy, w którym realizują swoje pasje, rywalizują w zawodach sportowych i kształtują swoje umysły dla dobra własnego i społeczeństwa. Pod opieką wychowawców, wykonują niezbędne prace związane z prowadzeniem domu, aby w przyszłości sami mogli poradzić sobie w dorosłym życiu. Wychowankowie pracują w kuchni, zmywają naczynia, sprzątają pomieszczenia i otoczenie budynku, uczestniczą w drobnych naprawach sprzętów domowych, a także uczą się postaw zdrowego współzawodnictwa  w licznych zawodach sportowych, organizowanych na naszym terenie i poza nim. W miarę możliwości uczestniczą również w życiu społecznym i lokalnym ich miejscowości. Dzięki wieloaspektowej pracy wychowawczej wielu z wychowanków kontynuuje naukę na studiach wyższych, podejmuje pracę i stara się prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, sprawiając przez to satysfakcje tym wszystkim, którzy im pomagali na ich własnej drodze ku dorosłości.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Dynowie stale współpracuje z licznymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci, są to:

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Rzeszowie,
– powiatowe centra pomocy rodzinie kierujące wychowanków,
– szkoły i zespoły szkół, do których uczęszczają podopieczni,
– referat do spraw nieletnich i patologii KMP w Rzeszowie
– liczne poradnie specjalistyczne i zakłady opieki zdrowotnej, z których korzystają nasi wychowankowie.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress