Dom Miłosierdzia im. Św. Jana Pawła II w Przeworsku

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” pomaga osobom najbardziej potrzebującym: bezdomnym, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży, starszym i terminalnie chorym.

W ramach tejże działalności w Przeworsku przy ul. Kasztanowej 1 prowadzi Warsztaty dla 50 osób niepełnosprawnych, Dom dla dzieci, Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą.

Dziełu w służbie potrzebującym patronuje Matka Najświętsza – „Wspomożenie Wiernych”

Kapliczka z Figurą Matki Bożej „Wspomożenia Wiernych” w centrum Ośrodka

W kompleksie budynków będących własnością Fundacji znajduje się tzw. „BELWEDER”, budynek jeden z nielicznie zachowanych, nieprzekształconych na zewnątrz obiektów na tzw. Błoniach Browarnych. Budynek ten znajdował się w katastrofalnym stanie technicznym z powodu nieużytkowania przez wiele lat: zawalona część połaci dachowej, brak rynien, rur spustowych, zawilgocone i odspojone tynki na elewacjach, brak stolarki okiennej i drzwiowej, zniszczone całkowicie wewnętrzne stropy drewniane.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II podjęła się ratowania i odrestaurowania tegoż obiektu, z jego przeznaczeniem dla zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W 2019 roku podjęto różne prace porządkowe przy budynku oraz dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i wielu dobroczyńcom wykonano najpilniejsze prace remontowe.

W bieżącym roku kontynuujemy dalsze prace remontowe dzięki ofiarom wielu ludzi dobrej woli i wielkiemu zaangażowaniu członków powstałego w Przeworsku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Św. Jana Pawła II (http://sponjp2.pl/)

W związku z rocznicą 100 – lecia urodzin Św. Jana Pawła II pragniemy, aby odremontowany zabytkowy obiekt, był „Żywym” Pomnikiem Wdzięczności Społeczeństwa Przeworskiego i Archidiecezji Przemyskiej za dar Papieża Polaka. Dom Miłosierdzia im. Św. Jana Pawła II będzie służył osobom niepełnosprawnym w zorganizowanej pomocy Dziennego Pobytu, a dla pozostających w trudnej sytuacji życiowej, całodobowego pobytu z opiekunami w mieszkaniach wspomaganych.

Pragniemy, aby obiekt ten uzyskał w przyszłości taki wygląd:

Dzieło to realizowane jest z Błogosławieństwem Metropolity Przemyskiego, Ks. Abpa Adama Szala.

Jeżeli możesz, włącz się swoją „cegiełką” w to „Jubileuszowe Dzieło” służące Osobom z Niepełnosprawnością.

Zapraszamy do zrobienia z nami kolejnych kroków na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Dzięki pomocy wielu zrealizujemy to szlachetne

„Jubileuszowe Dzieło”

Możesz dokonać wpłaty bezpośrednio na konto:

Fundacja Pomocy młodzieży, im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”,

w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej 13
Numer konta: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001

Ofiaruj SWÓJ DAR i stwórz pożyteczny pomnik
ku czci Św. Jana Pawła II

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress