Dom Miłosierdzia „Belweder” – czyli Pomnik Wdzięczności Św. Janowi Pawłowi II

Dodano dnia: 26 marca 2022

W kompleksie budynków będących własnością Fundacji znajduje się tzw. „BELWEDER”, budynek jeden z nielicznie zachowanych, nieprzekształconych na zewnątrz obiektów na tzw. Błoniach Browarnych. Budynek ten znajdował się w katastrofalnym stanie technicznym z powodu nieużytkowania przez wiele lat: zawalona część połaci dachowej, brak rynien, rur spustowych, zawilgocone i odspojone tynki na elewacjach, brak stolarki okiennej i drzwiowej, zniszczone całkowicie wewnętrzne stropy drewniane.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II podjęła się ratowania i odrestaurowania tegoż obiektu, z jego przeznaczeniem dla zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W 2019 roku podjęto różne prace porządkowe przy budynku oraz dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i wielu dobroczyńcom wykonano najpilniejsze prace remontowe.

W związku z rocznicą 100 – lecia urodzin Św. Jana Pawła II pragniemy, aby odremontowany zabytkowy obiekt, był „Żywym” Pomnikiem Wdzięczności Społeczeństwa Przeworskiego i Archidiecezji Przemyskiej za dar Papieża Polaka. Dom Miłosierdzia im. Św. Jana Pawła II będzie służył osobom niepełnosprawnym w zorganizowanej pomocy Dziennego Pobytu, a dla pozostających w trudnej sytuacji życiowej, całodobowego pobytu z opiekunami w mieszkaniach wspomaganych.

Dzieło to realizowane jest z błogosławieństwem Metropolity Przemyskiego, Ks. Abpa Adama Szala.

Włącz się w budowę!

Jeżeli możesz, włącz się swoją „cegiełką” w to „Jubileuszowe Dzieło” służące Osobom
z Niepełnosprawnością. Zapraszamy do zrobienia z nami kolejnych kroków na rzecz osób potrzebujących pomocy. Dzięki pomocy wielu zrealizujemy to szlachetne „Jubileuszowe Dzieło”

Możesz dokonać wpłaty bezpośrednio na konto:​

Fundacja Pomocy młodzieży, im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”,

w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej 13
Numer konta: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001

Ofiaruj SWÓJ DAR i stwórz pożyteczny pomnik ku czci Św. Jana Pawła II.

© 2022 Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.