Dom Dla Dzieci w Rakszawie

Dodano dnia: 28 marca 2022

Dom dla Dzieci im. ks Józefa Krupy prowadzi działalność od 1 grudnia 2014 roku i jest przeznaczony dla 14 dzieci.

Budynek, w którym mieści się placówka jest wydzierżawiony od Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie. Do dyspozycji podopiecznych przeznaczone jest 4 pokoje i 4 łazienki oraz mieszkanie z osobnym wejściem dla pełnoletnich wychowanków, przestronna kuchnia, jadalnia i świetlica przeznaczona do wypoczynku dzieci. 

Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, zaspokaja potrzeby dzieci i młodzieży, dba o rozwój ich zainteresowań – podopieczni uczęszczają na lekcje jazdy konnej, zajęcia wokalne, plastyczne, sportowe, uczą się grać na trąbce oraz akordeonie w szkole muzycznej.

Pod okiem wychowawców dzieci wdrażane są w obowiązki domowe, które są dostosowane do ich wieku i możliwości. Razem z „ciociami” przygotowują posiłki, przetwory na zimę, pomagają w pracach porządkowych w domu i wokół budynku, sadzą i dbają o warzywa w ogródku. 

Wszyscy mieszkańcy Domu biorą udział w ważnych dla naszych wychowanków dniach i uroczystościach – wspólną modlitwą podczas mszy świętych wspieramy podopiecznych przystępujących do sakramentów chrztu, I Komunii świętej i bierzmowania.

Pamiętamy także o urodzinach dzieci, na które pieczone są pyszne torty oraz szykowane są skromne prezenty. 

Dzieci lubią spędzać czas wolny na podwórku, gdzie latem jeżdżą na rowerach, rolkach czy grają w piłkę, a zimą lepią bałwany i rzucają się śnieżkami. Chętnych nie brakuje także na długie spacery i wycieczki rowerowe,
ale również na wyjazdy do kina, na kręgle, łyżwy czy basen.

© 2022 Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.