Dom Dla Dzieci w Przeworski

Dodano dnia: 28 marca 2022

Dom Dla Dzieci w Przeworsku znajduje się przy ulicy Kasztanowej 1, w którym zagospodarowane zostały budynki po dawnym szpitalu miejskim. Po wyremontowaniu jednego z nich, od 2011 r. przez kilka lat mieściło się w nim schronisko dla bezdomnych kobiet, natomiast od 2016 r. został zamieniony na Dom dla Dzieci.
 

Nasz Dom jest prowadzony przez Fundację Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie".
 

Placówka jest przeznaczona dla 14 dzieci, jednak na chwilę obecną mamy 13 wychowanków w wieku od 4 do 21 lat. Nasz dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, zaspokaja potrzeby dzieci i młodzieży oraz dba o rozwój ich zainteresowań.

Wraz z wychowawcami „ciociami” dzieci angażują się w obowiązki domowe, które są dostosowane do ich wieku i możliwości. Wspólnie przygotowują posiłki, przetwory na zimę, pomagają w pracach porządkowych w domu i wokół budynku, sadzą i dbają o warzywa w ogródku. Wspólnie przeżywamy ważne dla naszych dzieci dni, jak imieniny, urodziny czy przyjmowanie sakramentów.

Dzieci mieszkają w pokojach z łazienkami. Pokoje są 2,3 i 4 osobowe. Na chwilę obecną mamy 5 pokoi mieszkalnych, izolatkę, biuro, magazynek chemiczny, odzieżowy, szkolny i pomieszczenie gdzie znajdują się dwie pralki i suszarka.

Bardzo ważnym miejscem w Domu jest kaplica ,w której dzieci zaczynają poranek od modlitwy oraz wieczorem dziękują Bogu za kończący się dzień.
 

Dla kadry wychowawczej w Naszym Domu dziecko jest najważniejsze, jego problemy jak i radości. Wychowawca dzieli z wychowankiem swoje życie. Jest w danym okresie latarnią, w której Bóg będzie światłem. Wychowawca musi patrzeć nie tylko oczami rozumu, ale także i przede wszystkim oczami serca, ponieważ serce widzi i sięga o wiele głębiej niż rozum. Wychowawca daje dziecku poczucie stabilności i bezpieczeństwa, jest osobą, do której wychowanek może zawsze przyjść z każdym problemem.


Staramy się uczyć dzieci szacunku do innych ludzi, a proces wychowawczy opiera się o najważniejsze wartości w życiu człowieka: Wiara Nadzieja i Miłość. To czego dziecko doświadczy teraz, kiedyś będzie przekazywać swoim dzieciom, dlatego sercem Naszego Domu jest stół, przy którym dzielimy się nie tylko chlebem, ale i radością.

© 2022 Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.