Dom Dla Dzieci w Łopuszcze Małej

Dodano dnia: 28 marca 2022

W pięknej, malowniczej, podkarpackiej miejscowości – Łopuszka Mała - pod numerem 13, mieści się Dom dla Dzieci, prowadzony przez Fundację Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE", któremu patronuje bł. ks. Bronisław Markiewicz. Jest to zabytkowy dworek, z roku 1885, należący niegdyś do zacnej rodziny Pogonowskich. Po II wojnie światowej wnętrze dworku zostało doszczętnie splądrowane, a sam budynek został przejęty przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Zwierzętami Rzeźnymi. Od lat 80. XX wieku obiekt stał w ruinie, a w 1993 roku przejęła go Fundacja „WZRASTANIE”. Dzięki ofiarnej pracy ówczesnego Pana Przewodniczącego Jana Burego i jego małżonki Weroniki, dwór odzyskał dawną świetność i do dziś pełni rolę domu dla naszych dzieci. Na miejscu dawnych zabudowań folwarcznych znajduje się boisko sportowe, a cały dom otoczony jest zielenią i pięknym, starym parkiem, który pamięta najdawniejsze czasy...

Obecnie w Domu dla Dzieci mieszka czternaścioro dzieci, którymi opiekuje się Koordynator oraz pięcioro wychowawców. Ponadto tutaj mieści się Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych naszych domów, którym kieruje Pani Dyrektor. W naszej placówce pracuje kucharka, konserwatorzy, księgowe i kadrowa, gdyż dwór w Łopuszce Małej jest
jednocześnie główną siedzibą Fundacji. 


Codzienność w zabytkowym budynku nie różni się od tej w normalnym domu. Dzieci wraz z opiekunami uczą się, odrabiają lekcje, modlą się w pięknej Kaplicy, sprzątają, pomagają w codziennych pracach domowych. Tu spędzają święta, a w czasie wakacji i ferii zimowych podróżują wraz z wychowawcami po kraju, i po świecie. W zależności od potrzeb dzieci objęte są specjalistyczną opieką medyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Staramy się zapewnić im jak najlepszy start w dorosłe życie, kładąc nacisk na edukację, rozwój ich zainteresowań, wsparcie duchowe i materialne.

© 2022 Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.