Dom Dla Dzieci w Dynowie

Dodano dnia: 28 marca 2022

Dom dla Dzieci w Dynowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży od 2000 roku.

Mieści się on w zabytkowym dworku. Przy placówce znajduje się piękny park z placem zabaw oraz boiskami sportowymi, z których dzieci często korzystają. Dom dla Dzieci w Dynowie jest stworzony dla 14 wychowanków. Obecnie przebywa tutaj jedenaścioro podopiecznych w wieku od 4 do 20 lat.
 

Całodobową opiekę nad podopiecznymi sprawują pracownicy: koordynator z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem. W naszej placówce dzieci uczą się samodzielności i odpowiedzialności, przygotowując się do dorosłego życia, bądź czekając na powrót do swoich rodzin. Podopieczni są wdrażani w obowiązki domowe, pomagają w sprzątaniu Domu, uczą się przygotowywać posiłki z Panią kucharką i wychowawcami, dbają o ogródek przy Domu i obejście, uczą się prac związanych z prowadzeniem domu. Kładziemy nacisk na to, aby przez wzajemną pomoc w utrzymaniu porządku i w prowadzeniu domu kształtować u naszych podopiecznych poczucie, że są współodpowiedzialni za dom, w którym obecnie mieszkają.
 

Nie brakuje również możliwości do zabawy i rozwijania swoich zainteresowań. Chłopcy często chodzą na treningi z piłki nożnej, jeżdżą na zawody sportowe. W czasie wolnym grają między sobą w koszykówkę, piłkę nożną, tenisa, ping-ponga, jeżdżą na rowerach itp. Gdy pogoda nie sprzyja, dzieci grają na x-boxie, w planszówki, rozwijają swoje talenty plastyczne.
 

Podopieczni wraz z pracownikami często jeżdżą do kina, do parku trampolin, na basen, do sali zabaw, na kolonie i rekolekcje. Wspólne spędzanie czasu pozwala nam lepiej się poznać, polubić, i zbudować to co najcenniejsze w naszym Domu – relacje między nami. Rozwijamy nowe zainteresowania wśród naszych podopiecznych.
 

Integralną częścią naszej codzienności jest kształtowanie młodych serc i umysłów w duchu chrześcijańskim. Staramy się rozwijać łaskę wiary naszych podopiecznych przez przykład, przyjmowanie sakramentów, rozmowy, podtrzymywanie tradycji świętowania niedziel i świąt (odświętny strój, uczestnictwo we Mszy św., uroczysty obiad, elegancko nakryty stół, wspólne spędzanie czasu, modlitwa), codzienną modlitwę w kaplicy oraz przy posiłkach. Razem budujemy dobrą atmosferę między nami, abyśmy wzajemnie dawali sobie poczucie bliskości, zaufania i bezpieczeństwa.

© 2022 Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.