wrz 22 16

25 lat Fundacji „WZRASTANIE” w Giedlarowej

Dorota Winiarz

Jubileusz z okazji 25 lecia działalności.

11 czerwca Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” świętowała w Giedlarowej Jubileusz 25 lecia swojej działalności.

Uroczystości  zainaugurowała uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez księdza proboszcza Parafii pod Wezwaniem Św. Michała Archanioła Jana Balickiego, księdza kanonika Zbigniewa Nowaka, oraz honorowego gościa księdza dr Franciszka Rząsę, założyciela i  przewodniczącego Rady Fundacji „ Wzrastanie”, której głównym celem jest wszechstronna pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym w myśl Ewangelii  i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości . W swoim kazaniu ksiądz Franciszek podkreślił znaczenie tworzenia wspólnoty pomagającej innym i moc budowania  siebie poprzez ofiarność, miłosierdzie, pochylanie się nad potrzebami drugiego człowieka.

Po Mszy Świętej zgromadzeni mieli okazję ucałowania Relikwii Świętego Jana Pawła II, a tym samym  swoistego zbliżenia się  do osoby Świętego, który jest patronem „Wzrastania”, zaś poszczególne placówki są jego żywym pomnikiem. Utworzone zostały bowiem jako wotum wdzięczności Ojcu świętemu  za Jego pielgrzymkę w  diecezji przemyskiej w czerwcu  1991 r.

Na Jubileusz przybyło wielu znamienitych gości: Wójt Gminy Leżajsk- Krzysztof Sobejko, reprezentujący również posła na Sejm RP Jerzego Paula, Radni Gminni – Zofia Dąbek, Robert Mądry, Dariusz Mędrek,  Radny Powiatowy- Adam Wylaź, dyrektor GOPS- Rozalia Sroczyk, dyrekcja ZS w Giedlarowej- Lidia Stępniowska, Marta Panek, Wiesława Krauz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej – Marek Krauz, Rada Fundacji – ks.dr Franciszek Rząsa, Teresa Nalepa, Leokadia Ostrowska, Zarząd Fundacji – Prezes Marian Żołyniak, członkowie- Tadeusz Sroczyk, Janusz Wylaź, kierownik Świetlicy „Nazaret” Małgorzata Jakubowska wraz z wychowawczynią Katarzyną Kamińską. Na spotkaniu pojawiły się również osoby, które pamiętają początki działalności Fundacji w Giedlarowej – Józefa Wylaź, Maria Polańska, Helena Banaś oraz lokalni przedsiębiorcy, którzy hojnie wspierają funkcjonowanie świetlicy- państwo  Repetowscy, Osipowie, Kłosowscy. Wśród gości nie zabrakło również sympatyków Fundacji   oraz rodziców    dzieci uczęszczających na zajęcia w Świetlicy.

Jubileusz stał się okazją do przypomnienia idei, która przyświeca działalności Fundacji na terenie naszej Gminy, zaś wystąpienia pani M. Polańskiej, T. Nalepy, ks,. dr F. Rząsy, T. Sroczyka  przywołały wspomnienia związane z  trudnymi  początkami inicjatywy.

Wójt Gminy Krzysztof Sobejko podkreślał jak cenna jest to inicjatywa, wymagająca zaangażowania wielu osób. Pani Dyrektor ZS w Giedlarowej- Lidia Stępniowska słusznie zauważyła,  że dzieci gromadzą się tam, gdzie mają zapewnioną  sympatię, uwagę, ciepło i zrozumienie. Na zakończenie kierownik Świetlicy pani Małgorzata Jakubowska  zaprezentowała zaproszonym gościom dotychczasowe osiągnięcia, główne cele i założenia  działalności placówki.

Zwieńczeniem spotkania był krótki występ dzieci, uczestniczących w zajęciach Świetlicy, w którym zaprezentowały swoje talenty aktorskie, recytatorskie , muzyczne oraz przyjacielskie spotkanie wszystkich uczestników, które potwierdziło sens podejmowania tego typu przedsięwzięć.

Świetlica Środowiskowa „ Nazaret” pragnie wyrazić swoje podziękowanie osobom wspomagającym działalność placówki : Magdalenie i Wiesławowi Dąbek, Magdalenie i Mirosławowi  Kłosowskim, Robertowi Nicponiowi.

Pragniemy przekazać z wielką radością, że obchody Jubileuszu objęła wyłącznym honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress