Wrz 25 16

25 lat Fundacji „WZRASTANIE” – fotorelacja

admin
Wrz 22 16

25 lat Fundacji „WZRASTANIE”

admin

Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”…

„Pewien rolnik postanowił zasiać ziarno. Gdy rozsiewał je na polu, niektóre nasiona upadły na udeptaną ścieżkę, gdzie zostały zdeptane i wydziobane przez ptaki. Inne ziarna upadły na cienką warstwę gleby, pod którą była skała. Zaczęły wprawdzie rosnąć, lecz były pozbawione wilgoci i wkrótce zwiędły. Jeszcze inne upadły między chwasty. Wyrosły, ale niebawem zostały przez nie zagłuszone. Niektóre jednak trafiły na dobrą glebę. Wyrosły i dały sto ziaren plonu.” Ewangelia według św. Łukasza 8.

Ćwierć wieku temu zostało zasiane ziarno, które wzrastało i przyniosło owoc stokrotny. Początki Fundacji związane są z troską duszpasterską o dzieci i młodzież, która towarzyszyła ks. dr Franciszkowi Rząsie jako diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży Diecezji Przemyskiej. Dzięki otwartości grupy wiernych, zaangażowanych w pomoc najbardziej potrzebującym w dniu 1 lipca 1991 r. aktem notarialnym ks. Franciszek Rząsa, Teresa Nalepa i Leokadia Ostrowska ustanowili Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE.  Darem Opatrzności Bożej był fakt, że p. Jan Bury z małżonką S.P.Weroniką podjęli się z wielkim oddaniem i zaangażowaniem prowadzenia działalności Fundacji, która została zarejestrowana 16.10.1991 r. Nadrzędnym celem Fundacji jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Początkowo  na rzecz Fundacji przekazany został dworek w Dynowie, a kolejno także w Lipniku i Łopuszce Małej,Rakszawie, a potem także obiekty po szpitalu w Przeworsku. Były to budynki w stanie ruiny. Jednak dzięki zaangażowaniu p. Jana Burego i współpracowników udało się pozyskać środki na ich remont. Obecnie Fundacja prowadzi 9 placówek. Są to 3 domy dla dzieci w Łopuszce, Dynowie i Rakszawie, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Jarosławiu, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy KOLGMED w Jarosławiu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku, świetlice profilaktyczno-wychowawcze w Rzeszowie, Przeworsku i Giedlarowej. Znajdują w nich pomoc i wsparcie osoby najbardziej potrzebujące: chorzy, cierpiący, bezdomni, poranieni emocjonalnie i duchowo, odrzuceni przez społeczeństwo, niepełnosprawni. W dniu 17.09.2016r.odbyła się przed Domem Rekolekcyjno-Formacyjnym w Lipniku uroczystość dziękczynna za 25-letnią pracę i działalność Fundacji. Rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył J.E. Bp Edward Białogłowski.  Nawiązując do zacytowanych  słów Ewangelii, ks. Biskup w swojej homilii odniósł się do dzieła wzrastania duchowego podopiecznych Fundacji, otoczonych wsparciem pracowników, którzy czerpią swoją siłę z Miłosierdzia Bożego. Następnie została poświęcona figura Najświętszego Serca Jezusowego, a Ks. Franciszek Rząsa dokonał aktu zawierzenia Fundacji Wzrastanie Sercu Jezusowemu. Dla upamiętnienia ogromu pracy i zaangażowania twórców Fundacji obok figury posadzono dęby o imionach: Franciszek, Jan i Weronika. Kolejno ks. prof. dr hab. Jan Machniak wygłosił konferencję dotyczącą Bożego Miłosierdzia w nauczaniu św. Jana Pawła II. Powstanie Fundacji, rozwój i dzieła przedstawili: p. Marian Żołyniak i p. Teresa Nalepa. Natomiast ks. dr Jan Szeląg w swoim wystąpieniu przedstawił perspektywy Fundacji na przyszłość. Podkreślił jednocześnie bardzo duże poświęcenie, dyspozycyjność i ofiarność jej pracowników. Aby upamiętnić jubileusz i wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przez wiele lat wspomagają działalność Fundacji, osobom zasłużonym zostały wręczone pamiątkowe statuetki Patrona Fundacji św. Jana Pawła II, okolicznościowe medale i listy dziękczynne. Następnie dzieci z domu w Łopuszce Małej zaprezentowały część artystyczną wyrażającą wdzięczność Bogu i ludziom za 25 lat działalności naszej organizacji. Po wspólnie odmówionej Koronce do Miłosierdzia Bożego, a w trakcie ucałowania relikwii św. Jana Pawła II …zaczął kropić deszcz.

„Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”…Wyrażając ogromną wdzięczność wszystkim, którzy nas wspomagali swoją pracą i wszelką pomocą, prosimy: „Ducha nie gaście”! W tym duchu prosimy Boga o deszcz łask dla Fundacji na kolejne lata jej owocnej pracy i działalności.

 

 

 

Wrz 22 16

Piknik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku

admin

„Bóg jest tu…”

Z zapartym tchem obserwowaliśmy jak pies ratownik znalazł zaginioną osobę, jak sprowadził do niej ratownika i aportował….Na szczęście to tylko akcja pozorowana, ale psy i ratownicy ze Stowarzyszenia Ratowników Cywilnych z Psami STORAT w Rzeszowie mają już na swoim koncie wiele uratowanych ludzkich istnień. Pojazdy wojskowe były prawdziwe i pojedynek karateków nie na żarty, a do tego zacięty mecz na stadionie z dogrywką i karnymi. Prawie jak między Polską a Szwajcarią, bo poziom meczu, jak zapewnił sędzia główny, był bardzo wysoki, a i Festiwal Piosenki Uśmiechniętej z udziałem solistów z zaprzyjaźnionych WTZ w Białobrzegach i SDS w Rakszawie i zespołu wokalno – instrumentalnego z WTZ w Przeworsku prawie jak w Opolu, bo i jury było profesjonalne, a wykonawcy dali z siebie wszystko! Oprócz tego aukcja obrazów, gadżetów sportowych znanych sportowców, kiermasz rękodzieła, konkurencje sportowe dla dzieci i osób niepełnosprawnych z nagrodami, pokaz zumby, dmuchane zjeżdżalnie, bańki mydlane, przejażdżki konikami, lody, loteria fantowa, zaprzyjaźniony osiołek – to atrakcje, które były udziałem uczestników Pikniku Rodzinnego na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbyła się 26.06.2016r. w Zielonej Dolinie koło Klasztoru O. Bernardynów w Przeworsku. Uatrakcyjnili ją członkowie Klubu Motocyklowego HORDA Łańcut, którzy rozegrali mecz z uczestnikami WTZ w Przeworsku  i członkami ich rodzin, Stowarzyszenie Ratowników Cywilnych z psami STORAT, żołnierze z Jednostki Wojskowej w Jarosławiu, Przeworski Klub Karate, instruktor  Barbara Sowińska wraz z grupą tancerek zumby, Firma BART- FUN. Organizację pikniku wsparli również  liczni sponsorzy, wolontariusze z 5 DH „Żywioły” i Stowarzyszenia GLORIA oraz rodzice uczestników WTZ. Wszyscy pracowali charytatywnie lub udostępniali swoje urządzenia organizatorom nieodpłatnie  –   BARDZO DZIĘKUJEMY.

Zwieńczeniem wieczoru był wspaniały koncert zespołu Outsider Blues. Artyści zafundowali nam prawdziwą ucztę duchową, kończąc występ „Modlitwą” Tadeusza Nalepy.

„Bóg jest tu, Bóg jest tam”… – słowami tej znanej piosenki religijnej rozpoczęliśmy piknik, i obecność Bożej Opatrzności odczuliśmy wyraźnie, bo pogoda sprzyjała nam do końca, mimo groźnych zapowiedzi.

Wrz 22 16

25 lat Fundacji „WZRASTANIE” w Giedlarowej

admin

Jubileusz z okazji 25 lecia działalności.

11 czerwca Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” świętowała w Giedlarowej Jubileusz 25 lecia swojej działalności.

Uroczystości  zainaugurowała uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez księdza proboszcza Parafii pod Wezwaniem Św. Michała Archanioła Jana Balickiego, księdza kanonika Zbigniewa Nowaka, oraz honorowego gościa księdza dr Franciszka Rząsę, założyciela i  przewodniczącego Rady Fundacji „ Wzrastanie”, której głównym celem jest wszechstronna pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym w myśl Ewangelii  i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości . W swoim kazaniu ksiądz Franciszek podkreślił znaczenie tworzenia wspólnoty pomagającej innym i moc budowania  siebie poprzez ofiarność, miłosierdzie, pochylanie się nad potrzebami drugiego człowieka.

Po Mszy Świętej zgromadzeni mieli okazję ucałowania Relikwii Świętego Jana Pawła II, a tym samym  swoistego zbliżenia się  do osoby Świętego, który jest patronem „Wzrastania”, zaś poszczególne placówki są jego żywym pomnikiem. Utworzone zostały bowiem jako wotum wdzięczności Ojcu świętemu  za Jego pielgrzymkę w  diecezji przemyskiej w czerwcu  1991 r.

Na Jubileusz przybyło wielu znamienitych gości: Wójt Gminy Leżajsk- Krzysztof Sobejko, reprezentujący również posła na Sejm RP Jerzego Paula, Radni Gminni – Zofia Dąbek, Robert Mądry, Dariusz Mędrek,  Radny Powiatowy- Adam Wylaź, dyrektor GOPS- Rozalia Sroczyk, dyrekcja ZS w Giedlarowej- Lidia Stępniowska, Marta Panek, Wiesława Krauz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej – Marek Krauz, Rada Fundacji – ks.dr Franciszek Rząsa, Teresa Nalepa, Leokadia Ostrowska, Zarząd Fundacji – Prezes Marian Żołyniak, członkowie- Tadeusz Sroczyk, Janusz Wylaź, kierownik Świetlicy „Nazaret” Małgorzata Jakubowska wraz z wychowawczynią Katarzyną Kamińską. Na spotkaniu pojawiły się również osoby, które pamiętają początki działalności Fundacji w Giedlarowej – Józefa Wylaź, Maria Polańska, Helena Banaś oraz lokalni przedsiębiorcy, którzy hojnie wspierają funkcjonowanie świetlicy- państwo  Repetowscy, Osipowie, Kłosowscy. Wśród gości nie zabrakło również sympatyków Fundacji   oraz rodziców    dzieci uczęszczających na zajęcia w Świetlicy.

Jubileusz stał się okazją do przypomnienia idei, która przyświeca działalności Fundacji na terenie naszej Gminy, zaś wystąpienia pani M. Polańskiej, T. Nalepy, ks,. dr F. Rząsy, T. Sroczyka  przywołały wspomnienia związane z  trudnymi  początkami inicjatywy.

Wójt Gminy Krzysztof Sobejko podkreślał jak cenna jest to inicjatywa, wymagająca zaangażowania wielu osób. Pani Dyrektor ZS w Giedlarowej- Lidia Stępniowska słusznie zauważyła,  że dzieci gromadzą się tam, gdzie mają zapewnioną  sympatię, uwagę, ciepło i zrozumienie. Na zakończenie kierownik Świetlicy pani Małgorzata Jakubowska  zaprezentowała zaproszonym gościom dotychczasowe osiągnięcia, główne cele i założenia  działalności placówki.

Zwieńczeniem spotkania był krótki występ dzieci, uczestniczących w zajęciach Świetlicy, w którym zaprezentowały swoje talenty aktorskie, recytatorskie , muzyczne oraz przyjacielskie spotkanie wszystkich uczestników, które potwierdziło sens podejmowania tego typu przedsięwzięć.

Świetlica Środowiskowa „ Nazaret” pragnie wyrazić swoje podziękowanie osobom wspomagającym działalność placówki : Magdalenie i Wiesławowi Dąbek, Magdalenie i Mirosławowi  Kłosowskim, Robertowi Nicponiowi.

Pragniemy przekazać z wielką radością, że obchody Jubileuszu objęła wyłącznym honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress