cze 13 13

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu

Angel

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu na wykonanie remontu dachu willi
przy ul. Cetnarskiego 33 w Łańcucie: ODPOWIEDŹ

cze 13 13

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu

Angel

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu na wykonanie remontu dachu willi
przy ul. Cetnarskiego 33 w Łańcucie: ODPOWIEDŹ

cze 11 13

Autyzm bez łez

Angel

plakat-autyzm-bez-lez-1a-flat

www.autyzmbezlez.eu

cze 11 13

Peregrynacja relikwii Jana Pawła II we „Wzrastaniu” – wezwaniem do pięknego życia i integracji

Angel
Grupa

Wychowankowie  Stowarzyszenia Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”, ze świetlic  w Przemyślu i Radymnie miały okazję 29 maja 2013 uczestniczyć w ważnym wydarzeniu jakim była peregrynacja relikwii bł. Jana Pawła II. Celem spotkania było zbliżenie się  do osoby Błogosławionego, który jest patronem „Wzrastania”, a poszczególne placówki są jego żywym pomnikiem. Utworzone zostały bowiem jako wotum wdzięczności Ojcu świętemu  za Jego pielgrzymkę w  diecezji przemyskiej, w czerwcu  1991 r.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” z/s w Łopuszce  Małej wraz z Ośrodkiem Formacyjno-Szkoleniowym w Lipniku w, którym znajdują się na co dzień relikwie  naszego Błogosławionego Papieża,  postanowiła podzielić się tym wielkim duchowym dobrem. Czyni to wyrażając wdzięczność za Jego pontyfikat dla Kościoła, pragnąc napełnić darem życia Bł. Jana Pawła II, inne placówki „Wzrastania”. O wyposażenie  kaplicy w relikwie zadbał P. Jan Bury przewodniczący Fundacji, który przybył  także do Przemyśla. (więcej…)

cze 7 13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Angel

Kańczuga: Remont dachu willi przy ulicy Cetnarskiego w Łańcucie wraz z wymianą stolarki okiennej.
Numer ogłoszenia: 103787 – 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała , Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie, tel. 016 6424448, faks 016 6424448.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: wzrastanie.com.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja. (więcej…)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress