Sty 27 13

Zamyślenia nad przypowieścią o Samarytaninie

admin

Wprowadzenie

Jezusowa przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30-37) jest jedną z najbardziej sugestywnych, a przez to najczęściej komentowanych przypowieści Nowego Testamentu. Ewangelista, św. Łukasz, umieścił ją w kontekście spotkania Jezusa z uczonym w Prawie, który – jak to niejednokrotnie bywało – próbował wystawić Mistrza na próbę i zadał Mu pytanie o to, co należy czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Choć sam dobrze znał na nie odpowiedź – bo przecież zawierało ją Prawo Boże: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego – jednak pytał dalej: A kto jest moim bliźnim? Jakby nie rozumiał słów, które nie są ani zawiłe, ani niezrozumiałe. Święty Łukasz zaznaczył, że to kolejne pytanie stanowiło rodzaj samousprawiedliwienia, tak jakby przykazanie miłości miało obowiązywać wyłącznie pewną wybraną grupę ludzi. Uczony w Prawie najprawdopodobniej oczekiwał, że Jezus wskaże mu osoby (czy nawet całe grupy), co do których mógłby poczuć się zwolniony z obowiązku wynikającego z przykazania miłości. (więcej…)

Sty 27 13

Sztuka życia – kilka myśli o cierpieniu

admin

We współczesnym świecie nie ceni się umartwienia. Rodzice chcą zapewnić swoim dzieciom jak największy komfort. To oczywiście chwalebne, ale warto też pokazywać, że wartością może być brak czegoś. Tymczasem dzieci od najmłodszych lat przyzwyczaja się, że zawsze wszystko mają. I kiedy czegoś im jednak zabraknie, gdy nie dostaną tego, co inne dzieci w szkole już mają, rodzi się frustracja. Dzieci wręcz terroryzują rodziców, byle tylko zaspokoić swoje zachcianki.

Człowiek przez doświadczane cierpienie nabywa większej dojrzałości i zaczyna dostrzegać, że życie jest darem. A kiedy ów dar stopniowo traci, tym bardziej go ceni. Oczywiście nie jest łatwo być zadowolonym ze stale degradującego się życia, w sytuacji, gdy postępująca choroba na przykład unieruchamia nogi, ręce, gdy zaczyna się mieć kłopoty z oddychaniem czy mówieniem. Takie ogołocenie można potraktować jako szansę na wewnętrzne oczyszczenie. Bez akceptacji tego, nie dostrzeże się, że zachodzący w nas proces ma także wymiar pozytywny, że Bóg w ten sposób nas oczyszcza. Jezus powiedział przecież, że tylko ziarno, które obumrze, wyda owoc. (więcej…)

Sty 27 13

10 wskazań Jana Pawła II, których nie wolno zapomnieć

admin

Jeżeli 79 proc. Polaków przyznaje się, iż stara się kierować w życiu wskazaniami Jana Pawła II, jeżeli 94 proc. Polaków uważa Jana Pawła II za wielki autorytet moralny, to jest to dowód, jak ważną postacią pozostaje dla nas papież Polak.

Dlaczego więc tak mało jego nauczanie jest obecne w naszym życiu, zwłaszcza w życiu wspólnym?

Nie mnie krytykować, moralizować czy oceniać. Być może jest to tak jak w reakcji księdza na wyznanie penitenta – że czuje bezsens spowiadania się stale z tych samych grzechów. „A czy wiesz, co by było, gdybyś się z nich nie spowiadał?” – zapytał spowiednik. (więcej…)

Sty 17 13

Rys historyczny: „Przystani Matki Bożej Jasnogórskiej”

admin

Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej ma swój początek w pragnieniu odpowiedzi na wzruszającą postawę i nauczanie papieża Jana Pawła Ii w trosce o ludzi potrzebujących pomocy- czego wyrazem było powstanie Fundacji Młodzieży im. Jana Pawła II w 1991 roku oraz konkretna WDZIĘCZNOŚĆ Panu Bogu za dar perygrynacji kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej na ziemi jarosławskiej.

Prowadząc Dom Rekolekcyjny w Jarosławiu w wyremontowanym Opactwie doświadczałem wielokrotnie  (szczególnie w zimie) trudnych sytuacji, gdy prosili bezdomni o schronienie. Podejmowałem ich , ale łączyło się to z wieloma problemami. Apelowałem w różnych instytucjach o pomoc tym ludziom. (więcej…)

Sty 13 13

W trosce duszpasterskiej o rodziny osób niepełnosprawnych

admin

Ojciec Święty Jan Paweł II w przemówieniu do uczestników Kongresu Papieskiej Rady ds. Rodziny w dniu 4.XII.1999 r. powiedział: „Narodziny chorego dziecka to z pewnością trudne doświadczenie dla rodziny, która doznaje głębokiego wstrząsu. Także z tego punktu widzenia ważna jest pomoc okazywana rodzinom, aby umieli otoczyć dziecko szczególną troską, rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Odnosi się to do każdego dziecka, ale szczególnie ważne staje się wobec dziecka małego, wymagającego opieki całkowitej wobec dziecka chorego, cierpiącego lub upośledzonego”[1].

Nie ulega wątpliwości, że zadania rodziny wobec dziecka są niezwykle ważne, absorbujące, odpowiedzialne i długoterminowe. Ich ranga, co do trudności wypełnienia zdecydowanie wzrasta w sytuacji narodzin dziecka niepełnosprawnego. Obecność w rodzinie takiego dziecka mobilizuje najbliższych do troski o niego, która obejmuje nie tylko zabiegi pielęgnacyjne, zdrowotne, rehabilitacyjne, społeczne, ekonomiczne, ale także duchowe. (więcej…)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress