Gru 29 12

Jak długo Panie? Wędrówka przez tajemnicę cierpienia i zła

admin

„Cierpienie jest jedynym słusznym środkiem, aby przerwać sen ducha. Tak pisał amerykański powieściopisarz Saul Bellow, laureat literackiej nagrody Nobla z 1976 roku w swoim dziele Henderson, król deszczu. Ból wdziera się często w banalną i powierzchowną egzystencję jak dźwięk trąby. (…) ludzie się zmieniają, potrafią się śmiać, ale agonia-walka cierpienia pozostaje. Jest podobna do skały, o którą łatwo się roztrzaskać na kawałki. Jednym ze skrajnych skutków, do jakiego może doprowadzić doświadczenie cierpienia, zwłaszcza cierpienia niewinnego, jest właśnie bunt, apostazja, odrzucenie Boga i człowieka.” (więcej…)

Gru 21 12

Nasz miłość do ludzie sprawdza się… gdy cierpią… a my?

admin

Zapraszam do obejrzenia prezentacji i „zadumania się” nad ludzkim doświadczeniem cierpienia i naszą gotowością przyjścia z pomocą- obecnością, tak ważną, potrzebną, wyczekiwaną…Wyrusz w poszukiwaniu Jezusa „dzisiaj” ukrytego w ranach bliźniego…

Prezentacja do pobrania:

Nasza miłość do ludzi sprawdza się w cierpieniu

Gru 21 12

Modlitwa do bł. Jana Pawła II

admin

Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego udziel nam twojego błogosławieństwa!

Błogosław Kościół, który kochałeś, któremu służyłeś i któremu przewodniczyłeś, prowadząc go odważnie po drogach świata, aby zaniósł Jezusa do wszystkich, i wszystkich przyprowadził do Jezusa.

Błogosław młodzież, która była twoją radością. Pomagaj jej spoglądać w górę, aby znalazła światło, które oświetla ścieżki tutejszego życia.

Błogosław rodziny, błogosław każdej rodzinie! Ty ostrzegałeś przed atakami szatana przeciwko tej drogocennej iskrze nieba, którą Bóg zapalił na ziemi.
Janie Pawle, wspomagaj twoją modlitwą rodziny.

Módl się za całym światem, naznaczonym konfliktami, wojnami, niesprawiedliwością. Ty zwalczałeś wojnę, przywołując do dialogu zasiewając miłość: módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju.

Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego, niech zstąpi na nas Boże błogosławieństwo. Amen.


(modlitwa kardynała Angelo Comastri)

Gru 14 12

Nowe materiały formacyjne

admin

[wpdm_file id=27 title=”true” desc=”true” template=”bluebox drop-shadow curved curved-hz-2″ ]

Gru 12 12

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę busa

admin

 

Łopuszka Mała, dn. 12.12.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”  – 1 sztuka

 

najkorzystniejszą uznano ofertę, którą złożyła firma:

 

F.H.U Gładysz i Synowie Sp. j.

AUTORYZOWANY DEALER  VW

33-113 Tarnów / Zgłobice, Ul. Krakowska 15

 

Cena wybranej oferty  wynosi: 133 220,45 zł brutto

Średnie zużycie paliwa: 7,2 l

 

Wykonawca zaoferował najniższą cenę i najniższe średnie zużycie paliwa, tym samym uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium

Punktacja ogółem

cena

– 80 %

średnie zużycia paliwa – 20 %

1

F.H.U Gładysz i Synowie Sp. j.

AUTORYZOWANY DEALER  VW

33-113 Tarnów / Zgłobice,

Ul. Krakowska 15

Fax. 14 674 11 03

80,00 pkt

20,00 pkt

100,00 pkt

 

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę busa

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress