Lis 30 12

Jan Paweł II o ubogich

admin

„Kościół na całym świecie —powiedziałem w czasie moich odwiedzin w Brazylii — pragnie być Kościołem ubogich. Pragnie on wydobyć cały prawdę zawartą w Błogosławieństwach, a przede wszystkim w pierwszym z nich: «Błogosławieni ubodzy w duchu» (…). Pragnie nauczać tej prawdy i pragnie wprowadzać ją w życie jak Jezus, który przyszedł, by czynić i nauczać”

Kościół, wierny duchowi Błogosławieństw, jest wezwany do dzielenia się swoimi dobrami z wszelkiego rodzaju ubogimi i uciśnionymi. Zachęcam zatem wszystkich uczniów Chrystusa i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, od rodzin do diecezji, od parafii do wspólnot zakonnych, do szczerej rewizji własnego życia pod kątem solidarności z ubogimi. Równocześnie dziękuję misjonarzom, którzy pełną miłości obecnością i pokorną służbą przyczyniają się do integralnego rozwoju osoby i społeczeństwa przez szkoły, ośrodki zdrowia, leprozoria, domy opieki nad niepełnosprawnymi i starcami, przez inicjatywy służące rozwojowi powołania kobiety i inne dzieła. /RMi 60/ (więcej…)

Lis 23 12

Słudzy Miłosierdzia – miłość wypływająca z… serca, a nie nakazu, obowiązku

admin

Proponuję krótką refleksję i jednocześnie dokonanie rachunku sumienia dla wszystkich ludzi, szczególnie włączonych w działania Wspólnoty Sług Miłosierdzia, opartą na tekście biblijnym i modlitwie brewiarzowej. Unikając sugestywności interpretatorskich, pozostawiam teksty bez komentarza, jednak z zachętą nie tylko do przeczytania, ale osobistej medytacji. Niech ocena, osąd nie przeraża, lecz…inspiruje…

„Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi,  że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu!  Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a [u Niego] nie ma względu na osoby.” (Kol 3, 23-24)

Panie Jezu Chryste, Ty dla zbawienia ludzi wyciągnąłeś ręce na krzyżu, spraw, aby nasze czyny podobały się Tobie i głosiły w świecie Twoje dzieło odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. AMEN.

(brewiarz, modlitwa popołudniowa, środa, IV tydzień)

Lis 23 12

Służba bliźniemu, drogą do człowieka i Boga. Myśli do osobistej refleksji i modlitwy

admin

„Do Boga przychodzi się jedynie taką drogą, która zbacza w kierunku bliźniego. Aby przyjść do Boga, trzeba zatrzymać się przy człowieku (nie ważne kim jest), który domaga się uwagi, przez wzgląd na szacunek i miłość, która mu się należy.” (A. Pronzato. Śladami Samarytanina)

Dzięki praktykom religijnym możemy zostać tylko „dobrymi chrześcijanami”. Dzięki praktykowaniu miłosierdzia, dzięki gestom współczucia i czułości, otrzymujemy możliwość stania się „chrześcijanami czyniącymi dobro”, co jest użyteczniejsze dla wszystkich. (A. Pronzato. Śladami Samarytanina)

Zasadniczym problemem chrześcijanina nie jest rozpoznanie, kto jest moim bliźnim, czyli określenie kategorii osób, które pomogą mu praktykować miłosierdzie możliwie najmniejszym kosztem. Głównym problemem jest to, jak „stać się bliźnim”, przesuwając centrum uwagi z siebie na innych. (A. Pronzato. Śladami Samarytanina)

Wszystkie drogi, na szczęście, mają dwa pobocza. I zawsze jest do dyspozycji ta „druga strona”, kiedy nie chcemy ranić oczu zbyt niewygodną rzeczywistością i pragniemy zachować spokojne sumienie. Jednakże, dla chrześcijanina, problem tkwi w upewnieniu się, czy „druga strona” jest właściwa. W rzeczywistości strona bardziej wygodna może okazać się błędna. (A. Pronzato. Śladami Samarytanina) (więcej…)

Lis 23 12

Błogosławiony Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia

admin

Jan Paweł II przez całe swoje święte życie pokazywał, że jest Sługą Miłosierdzia. Podczas homilii w Łagiewnikach 17 sierpnia 2000 roku mówił:

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga(…) dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi napełniało ich serca nadzieją.”

Pokazywał nam jak ważne jest Miłosierdzie Boże we współczesnym świecie. Całym swoim życiem i posługą świadczył, że w naszej codzienności obecna jest miłość potężniejsza od zła. Słowem i czynem uczył, że tajemnicę Bożego Miłosierdzia trzeba przeżywać w kontekście codziennego życia każdego człowieka. Nauczanie Papieża z dalekiego kraju można zawrzeć w słowach Pana Jezusa skierowanych do św. Faustyny: Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł (Dz. 699). (więcej…)

Lis 23 12

Bycie „dla”, czy bycie „z”? Pytanie nie bez znaczenia…

admin

Z pozoru może się to wydawać dziwne, prowokacyjne, lub zupełnie niewarte uwagi, aby zatrzymywać się nad tak banalnym (jak się okaże jedynie w domyśle banalnym) pytaniem. Dla pewnej grupy osób, w zasadzie oprócz różnicy językowej, przywołane pytanie niewiele wnosi w przestrzeń interpretacyjną, nie wspominając już o działaniowej. Zbyt szybko, i niestety, machinalnie, utożsamiamy te dwie formy naszego „towarzyszenia” (zdaję sobie sprawę z tego, iż towarzyszenie zawiera w sobie obydwa prowokacyjne słowa-klucze) człowiekowi. Pewnie nie byłoby warte uwagi pochylenie się nad „sztucznym problemem językowych  dywagacji”, gdyby całość rozumienia „dylematu słownego” nie przekładała się na działanie, a więc praktyczną czynność służebną, związaną z okazywaniem jakiejkolwiek formy pomocy naszym potrzebującym. (więcej…)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress