Paź 30 12

Przetarg – Zakup sprzętu

admin

FW.272.8.2012
Zarzecze  30.10.2012

Do wszystkich Wykonawców

ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę sprzętu do punktów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa 10 kompletów sprzętu do punktów przedszkolnych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy
 4. Miejsce dostawy sprzętu: 10 punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego w gminie: Horyniec Zdrój, Wielkie Oczy i Stary Dzików – dokładne adresy punktów przedszkolnych znajdują się w załączniku nr 1 do umowy.
 5. Zamawiający: Fundacja Pomocy Młodzieży  im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” –Biuro Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192
 6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 % (więcej…)
Paź 30 12

Przetarg – Zakup wykładzin

admin

FW.272.9.2012
Zarzecze  30.10.2012

 Do wszystkich Wykonawców

 ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę wykładziny dywanowej do punktów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa wykładziny dywanowej do punktów przedszkolnych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy
 4. Miejsce dostawy sprzętu: punkty przedszkolne zlokalizowane na terenie powiatu lubaczowskiego w gminie: Horyniec Zdrój, Wielkie Oczy i Stary Dzików – dokładne adresy punktów przedszkolnych znajdują się w załączniku nr 1 do umowy.
 5. Zamawiający: Fundacja Pomocy Młodzieży  im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” –Biuro Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192
 6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 % (więcej…)
Paź 29 12

Zaproszenie do składania ofert

admin

FW.272.7.2012
Zarzecze  29.10.2012

Do Wszystkich Wykonawców

 

 ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę mebli do punktów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa 10 kompletów mebli do punktów przedszkolnych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 3. Termin realizacji zamówienia: 25 dni od dnia podpisania umowy
 4. Miejsce dostawy mebli: 10 punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego w gminie: Horyniec Zdrój, Wielkie Oczy i Stary Dzików – dokładne adresy punktów przedszkolnych znajdują się w załączniku nr 1 do umowy. (więcej…)
Paź 26 12

Dotychczasowe przetargi

admin
 1. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko w Projekcie współfinansowanym ze środków UE
 2.  Wstępna ocena formalna – Mali Odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne
 3. Ogłoszenia o naborze
 4. Wyjaśnienie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.03.2012 r.
 5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 6. Zmiana w załączniku nr 7, pod poz. 1.2.3.
 7. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – cz. 2
 8. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ
 9. Przetarg nieograniczony – Roboty modernizacyjno-remontowe budynku zabytkowej Oficyny Dworskiej – Domu dla dzieci
Paź 25 12

Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do kaplicy Domu Formacyjno–Szkoleniowego w Lipniku

admin

W dniu 21 października 2012 roku miało miejsce piękne wydarzenie; wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do kaplicy Domu Formacyjno–Szkoleniowym w Lipniku k/Kańczugi. Gospodarzem spotkania był ks. Dyrektor Ośrodka ks. Jan Szeląg oraz Prezes Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” p. Jan Bury. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli poprzez swoją obecność, między innymi:

Ks. Prałat Waldemar Janiga Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Przemyślu, ks. Pater Tadeusz, członkinie Rady Fundacji pp. Teresa Nalepa i Leokadia Ostrowska, kierownicy, wychowawcy, opiekunowie z ośrodków Fundacyjnych z Przeworska, Radymna, Łańcuta, Jarosławia, Giedlarowej, Rakszawy, Rzeszowa, rodziny zaprzyjaźnione z dziećmi, przedstawiciele Gminy oraz sympatycy Fundacji „Wzrastanie”.

(więcej…)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress